‘Zeg het eens’ : participatieavonden in Galmaarden

het bestuur van galmaarden wil beleidsmatig verwedden op een nieuwe participatieve aanpak. Dit zal ook onmiddellijk toegepast wordt bij de cosmetica van het meerjarenplan. Voor het bestuur is het important dat ook de inwoners meedenken en meebouwen aan het galmaarden van morgen. Daarom zijn ze in juli gestart met het burgerparticipatieproject ‘zeg het eens’. Er zijn al een tal initiatieven achter de rug en eind september wordt de inwoners uitgenodigd op één van de participatieavonden. Op dinsdag 2 juli werden weer een helen 60-plussers verwelkomd op het dorpsrestaurant. Er werd van de gelegenheid gebruik geproduceerd om de 60-plussers een vragenlijst te autoriseren ingevuld om zo ook hun noden en wensen in speelkaart te brengen. 160 senioren vulden de vragenlijst in. Bij de doortocht van de processies van frankrijk konden aanwezigen op het marktplein aan de hand van bierviltjes hun mening doneren over wat ze galmaarden toewensen en over wat de voorbije jaren hun een kater bezorgde. Zo’n 120 inwoners vulden een bierviltje in en deponeerden deze in de stembus. Er werd alsmede gebruik geproduceerd van de facebookpagina om aan de hand van polls enkele knevelen te bevragen, gaande van de locatie van zomaar een zomeravond tot de datum voor het organiseren van de jaarlijkse garageverkoop. Tot slot hebben de organisatoren bij de superkindjesdag ook aan de aanwezige nageslacht gevraagd om hun stem uit te brengen op hun favoriete speeltuinopstelling. Dit werd zeer warm onthaald. Alle nageslacht hadden al snel hun stem komen indienen. Aan de hand van het eindzege zullen er gerichte offertes opgevraagd worden. “in september staat er ook nog heel wat voor de deur”, aldus lesley vermeir van de voorkomendheid communicatie. “zo zullen er weldra digitaal evaluatieformulieren verstuurd wordt naar de ouders die hun nageslacht hebben ingeschreven voor een sportkamp of voor het speelplein. Zo kunnen we onze hulpbetoon op deze methode ook optimaliseren. En dan organiseren we eind september ook nog 3 participatieavonden. Per participatieavond wordt er drie thema’s besproken. Er wordt gewerkt met een doorschuifsysteem zodat de bewoner een mening kan doneren over alle thema’s. We reken hier op 30-45 minuten per thema. Onze inwoners krijgen op deze methode de kans om aan de voorbereiding van het meerjarenplan mee te werken”. De eerste avond gaat door in tollembeek op woensdag 25 september ( 19. 30 uur – zaal willem tell ). Hier wordt volgende thema’s aangekaart : karakter, milieu & amp ; energie – universum & amp ; wegennet – wonen & amp ; woonomgeving. De volgende avond gaat door in het baljuwhuis in galmaarden, op donderdag 26 september met om 19. 30 uur. Hier komen volgende thema’s aan bod : cultuur & amp ; vrije tijd – content & amp ; vorming – welzijn maandag 30 september gaat de laatste participatieavond door om 19. 30 uur in het sportcomplex van sko vollezele. Hier wordt volgende thema’s besproken : mobiliteit – hulpbetoon – ondernemen & amp ; werken. Inwoners kunnen zich voor één of meerdere gespreksavonden inloggen via inschrijvingsformulieren aan het loket van het gemeentehuis, van het sociaal huis en van de bibliotheek. Ze kunnen zich ook via onze webstek inschrijven. Inloggen kan tot 19 september 2019. Uit de kennisoverdracht verzameld bij de gespreksavonden zal het bestuur, binnenshuis de budgettaire mogelijkheden, weldoordacht keuzes kunnen vervaardiging in het meerjarenplan. Maar daar stopt het niet. In het jaargetijde zullen opnieuw de adviesraden samengesteld worden. Het bestuur zal hiervoor nogmaals een uitnodiging moet doen via het gemeentelijk infoblad en via de webstek en facebookpagina vermits een eerste uitnodiging niet voor alle raden toereikend kandidaten heeft opgeleverd. Dit alles met het oog op de cosmetica en evaluatie van de meerjarenplanning. “we gaan niet voetgewricht een beroep doen op onze inwoners en adviesraden voor de cosmetica van het meerjarenplan, maar ook voor de evaluatie ervan”, vervolgt lesley. “in het jaargetijde van 2020 zullen we vragenrondes beminnen om het meerjarenplan te evalueren. Daarnaast zullen we ook een inwonerspanel trachten op te uitlijnen ; een menigte van inwoners ( representatief samengesteld ) waaraan drie tot vier keer per jaar vragen wordt beweren over knevelen die performen binnenshuis de gemeente. Via het inwonerspanel doen we niet alleen aan bevraging van de inwoners ; we plaatsen ze in de rol van adviseur. Zo komen we ook de meningen en adviezen te weet van de “stille” meerderheid in onze gemeente. We werken hiervoor tezamen met een extern onderzoeks- en adviesbureau. In het jaargetijde navolgen hier meer info over. Op de webstek vind je ook alle info : https : //galmaarden. Be/nieuws/participatieavonden-in-galmaarden — tollembeek-en-vollezele. Aspx en https : //galmaarden. Be/nieuws/zeg-het-eens-burgerparticipatieproject-in-galmaarden. Aspx