‘Zeg het eens’ : participatieavonden in Galmaarden

het bestuur van galmaarden wil beleidsmatig aanheffen op een nieuwe participatieve aanpak. Dit zal ook direct toegepast geworden bij de layout van het meerjarenplan. Voor het bestuur is het fundamenteel dat ook de inwoners meedenken en meebouwen aan het galmaarden van morgen. Daarom zijn ze in juli gestart met het burgerparticipatieproject ‘zeg het eens’. Er zijn al een aantal initiatieven achter de rug en eind september geworden de inwoners uitgenodigd op één van de participatieavonden. Op dinsdag 2 juli werden weer een heleboel 60-plussers verwelkomd op het dorpsrestaurant. Er werd van de plek conventie geproduceerd om de 60-plussers een enqu\xeateformulier te toelaten invulling om zo ook hun noden en verlangen in stadsplan te brengen. 160 senioren vulden de enqu\xeateformulier in. Onder de doortocht van de geslachtsgemeenschap van europees land konden aanwezigen op het marktplein aan de hand van bierviltjes hun overtuiging schenken over wat ze galmaarden toewensen en over wat de voorbije jaren hun een kater bezorgde. Zo’n 120 inwoners vulden een bierviltje in en deponeerden deze in de stembus. Er werd voorts conventie geproduceerd van de facebookpagina om aan de hand van polls enkele knevelen te bevragen, gaande van de locatie van zomaar een zomeravond tot de dagtekening voor het catalogiseren van de jaarlijkse garageverkoop. Tot slot hebben de organisatoren onder de superkindjesdag ook aan de aanwezige broed gevraagd om hun stem uit te brengen op hun favoriete speeltuinopstelling. Dit werd zeer warm onthaald. Alle broed hadden al snel hun stem komen indienen. Aan de hand van het schimmel zullen er gerichte offertes opgevraagd worden. “in september staat er ook nog heel wat voor de deur”, aldus lesley vermeir van de dienst communicatie. “zo zullen er straks digitaal evaluatieformulieren verstuurd geworden naar de ouders die hun broed hebben ingeschreven voor een sportkamp of voor het speelplein. Zo kunnen we onze hulp op deze manier ook optimaliseren. En dan catalogiseren we eind september ook nog 3 participatieavonden. Per participatieavond geworden er drie thema’s besproken. Er wordt gewerkt met een doorschuifsysteem zodat de bewoner een overtuiging kan schenken over alle thema’s. We schatten hier op 30-45 minuten per thema. Onze inwoners krijgen op deze manier de kans om aan de voorbereiding van het meerjarenplan mee te werken”. De eerste avond gaat door in tollembeek op woensdag 25 september ( 19. 30 uur – zaal willem tell ). Hier geworden volgende thema’s aangekaart : karakter, leefomgeving & amp ; energie – universum & amp ; infrastructuur – wonen & amp ; woonomgeving. De volgende avond gaat door in het baljuwhuis in galmaarden, op donderdag 26 september mee om 19. 30 uur. Hier komen volgende thema’s aan bod : cultuur & amp ; vrije tijd – onderricht & amp ; vorming – welzijn maandag 30 september gaat de laatste participatieavond door om 19. 30 uur in het sportcomplex van sko vollezele. Hier geworden volgende thema’s besproken : mobiliteit – hulp – ondernemen & amp ; werken. Inwoners kunnen zich voor één of meerdere gespreksavonden inschrijven via inschrijvingsformulieren aan het loket van het raadhuis, van het maatschappelijk huis en van de bibliotheek. Ze kunnen zich ook via onze website inschrijven. Inschrijven kan tot 19 september 2019. Uit de kennisgeving verzameld onder de gespreksavonden zal het bestuur, hierbinnen de budgettaire mogelijkheden, weloverwogen keuzes kunnen cre\xebren in het meerjarenplan. Maar daar stopt het niet. In het seizoen zullen opnieuw de adviesraden samengesteld worden. Het bestuur zal hiervoor nogmaals een oproep willen doen via het gemeentelijk infoblad en via de website en facebookpagina daar een eerste oproep niet voor alle raden voldoende kandidaten heeft opgeleverd. Dit alles met het oog op de layout en evaluatie van de meerjarenplanning. “we gaan niet alleen een beroep doen op onze inwoners en adviesraden voor de layout van het meerjarenplan, maar ook voor de evaluatie ervan”, vervolgt lesley. “in het lente van 2020 zullen we vragenrondes houden om het meerjarenplan te evalueren. Daarnaast zullen we ook een inwonerspanel trachten op te richten ; een groepering van inwoners ( representatief samengesteld ) waaraan drie tot vier keer per jaar vragen geworden opperen over knevelen die performen hierbinnen de gemeente. Via het inwonerspanel doen we niet enkel aan bevraging van de inwoners ; we situeren ze in de rol van adviseur. Zo komen we ook de meningen en adviezen te weten van de “stille” meerderheid in onze gemeente. We werken hiervoor tezamen met een extern onderzoeks- en adviesbureau. In het seizoen volgen hier meer info over. Op de website vind je ook alle info : https : //galmaarden. Be/nieuws/participatieavonden-in-galmaarden — tollembeek-en-vollezele. Aspx en https : //galmaarden. Be/nieuws/zeg-het-eens-burgerparticipatieproject-in-galmaarden. Aspx