Voorlopige bescherming van Sint-Annapaviljoen met dienstwoning

geert burgerlijk, vlaams premier en vlaams minister van onroerend nalatenschap beschermt het sint-annapaviljoen met dienstwoning in sint-genesius-rode voorlopig als monument. ” het sint-annapaviljoen, met dienstwoning, is van cruciaal gewichtigheid voor de watervoorziening in vlaams-brabant. In oftewel tot de meeste andere metro of zuivere functionele afsluitingsknopen getuigt het sint-annapaviljoen van een verzorgde architecturale uitwerking die aansluit op de landelijke omgeving. Mijn belofte tot dekking vloeit voort uit deze architecturale, historische en industrieel-archeologische waarde. ”, zegt gerechtigd vlaams premier geert bourgeois. Algemene informatiehet uit 1951 daterende constructie illustreert het klimmend gewichtigheid dat de overheid in de moderne tijd en overwegend in de loop van de twintigste eeuw hechtte aan puur drinkwater. Alhoewel de drinkwatervoorziening al onder de franse tijdsperiode, eind 18de eeuw, legitiem toevertrouwd werd aan de gemeentebesturen bleef deze verplichting vaak dode letter. Bij het uitbraak van de volgnummer wereldoorlog beschikte slechts 11 % van de vlaamse gemeenten over een waterleiding. Pas in de jaren vijftig en geheel getal werden ooit heel wat infrastructuurprojecten gerealiseerd zoals de waterbevoorrading via het albertkanaal, het stuwmeer in eupen en ook de sint-annaknoop, zodat versus start jaren zeventig vrijwel alle gemeentes over een waterleiding beschikten. De sint-annaknoop ontvangt het water van het behandelingsstation voor oppervlaktewater in tailfer ( aan de maas ) en van het reservoir van rode, en stuurt het naar het net van de tussengemeentelijke symbiose der vlaanderen voor watervoorziening en naar het brusselse gewest. Hiervoor beschikt men over elf oorspronkelijke hoofdafsluiters en drie meters van groot kaliber, waar per dag zo’n 105. 000 kubieke peettante water kan doorstromen. Architecturale informatiein oftewel tot de meeste andere afsluitingsknopen die een puur functionele vormgeving bezitten of zijn uit enkel metro wegennet, getuigt het sint-annapaviljoen van een verzorgde architecturale uitwerking die aansluit op de landelijke omgeving. Alhoewel de plannen van het sint-annapaviljoen en de dienstwoning ondertekend werden door de ingenieurs van de watermaatschappij, lijkt de gevelarchitectuur in de eerste plek toe te epistel aan de antwerpse architect frans de groodt ( 1912-2009 ). Hij ontwierp in dezelfde tijdsperiode als ‘stadsurbanist ‘ van sint-genesius-rode het aanlegplan voor deze omtrek, en het sint-annapaviljoen past ook volmaakt in zijn voordien traditioneel ogende oeuvre uit de jaren vijftig. In de imposante bakstenen volumes en hoge daken vind je daarenboven een zekere stem back van het nederlandse baksteenmodernisme ( zoals in de dudokvoeg ) en frank lloyd wright, bv. In : de overkragende schilddaken ; de opvallende bakstenen schoorsteenmantel ; de horizontale raampartijen tijdens het dak en de horizontale ritmering door het gewoonte van anders gevelmateriaal per bouwlaagde combinatie van het paviljoen, de dienstwoning en het controlegebouw in een groenkleurig kader verleent het geheel een volwassene ensemblewaarde, die de voorbije zeventig jaar vrijwel ongewijzigd bewaard bleef. Procedurena de voorlopige dekking organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Op die wijze heeft allen de kans om opmerkingen of verzwaren kenbaar te fabriceren bij de gemeente. Hierbinnen negen maanden beslist premier geert burgerlijk over een definitieve bescherming. ( foto : © vlaamse paring )