Toewijzingsbeleid sociale huisvesting wordt uitgebreid

het toewijzingsbeleid voor een sociale huis wordt uitgebreid. Daardoor komen – na de geschapen en opgevoed hallenaars – ook kandidaat-huurders die al 20 jaar in de stad wonen, sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning. Sinds 2012 bezigen beersel, sint-pieters-leeuw en halle eenzelfde toewijzingsreglement voor het gebruik van een sociale huurwoning. Daarbinnen wordt uitdrukkelijk voorrang gegeven aan mensen die hier al sinds hun geboorte wonen of hier ooit hun jeugdigheid bezitten doorgebracht. In een volgende instantie wordt de sociale huurwoning toegewezen aan kandidaten die ooit minstens 10 jaar in de stad gewoond hebben. Als er dan nog steeds geen kandidaten zijn, geworden de voorwaarden voorts versoepeld. Met dit toewijzingsbeleid wordt een uitkomst geboden op de sociale verdringing in de stad. De uiterst kwetsbaren in onze stad tasten dit vaak het hardst aan. Daartegenover zorgt het toewijzingsbeleid voor een verharding van de eigenheid van de stad. Na enkele grondige evaluaties wordt het toewijzingsbeleid uitgebreid met 2 nieuwe categorieën. Zo klimmen mensen die al 20 jaar in de stad wonen, sneller op de wachtlijsten naar boven. Ook nieuw is dat, in het geval er geen kandidaten meer uit halle zijn, ook huurders die een binding bezitten met de buurgemeenten beersel en sint-pieters-leeuw, in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in halle. Heel concreet moet ze in het recente toneel minsten 3 jaar in één van de buurgemeenten bezitten gewoond. De stad tabel de rangorde van voorrang even op : kandidaat-huurders die sinds hun geboorte wonen in de administratief district, kandidaat-huurders die voor de ouderdom van 18 jaar minstens 10 jaar in de administratief district gewoond bezitten of nieuw : kandidaat-huurders die minstens 20 jaar in de administratief district wonen of gewoond bezitten, kandidaat-huurders die minstens 10 jaar in de administratief district gewoond hebbenkandidaat-huurders die in de fundamentele hoeveelheid van zes jaar voor de verlening minstens drie jaar bewoner zijn of geweest zijn van de administratief district, nieuw : kandidaat-huurders die in de fundamentele hoeveelheid van zes jaar voor de verlening minstens drie jaar bewoner zijn of geweest zijn van het werkingsgebied van het woonbeleid zennevallei. De drie gemeenten bezigen voortaan ook eenzelfde afsprakenkader. Als een welzijnsorganisatie een versnelde verlening wil aanvragen, zal deze in de drie gemeenten op dezelfde methode behandeld worden. Het vernieuwde toewijzingsbeleid werd al goedgekeurd door het leslokaal woonoverleg en de halse gemeenteraad. Later deze periode stemmen de leeuwse en beerselse notabelen over de hersenbreker en ook de bevoegde minister moet nog groenkleurig licht geven. Van zodra dat gebeurd is, kan het vernieuwde toewijzingsbeleid toegepast word voor alle sociale huurwoningen van zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen woonpunt zennevallei en de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting.