Pepingen installeert milieuraad en GECORO

voor het zomerreces werden alhoewel enkele adviesraden geïnstalleerd. Gedurende de zitting werden op dinsdag 24 september ook de milieuraad en de gecoro ( gemeentelijke provisie voor ruimtelijke rangschikking ) geïnstalleerd. “de gecoro is een belangrijke raad hierbinnen de administratief district waarin alle maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd wordt en is een raad die verplicht moet wordt geïnstalleerd vanuit de vlaamse overheid”, aldus de meerderheid. Dvp onthield zich ivm de samenstelling van de gemeentelijke milieuadviesraad. Kristof de cuyper legt uit : “de lvb-fractie droeg een leslokaal mandataris voor als lid en dit is contrasterend met de inherent statuten van de milieuadviesraad. Het beslissing van de vlaamse gezag houdende het statuut van de lokale mandataris van 6 juli 2018 in voorwerp 1 is hierover duidelijk. We zouden graag zien dat lvb zich houdt aan haar inherent roep tot depolitisering van de adviesraden”. Contrasterend met de vlaamse codex ruimtelijke rangschikking de dvp-fractie beklemtoonde het gewichtigheid van een raad voor ruimtelijke rangschikking, maar onthield zich. “het verzoek van de lvb-fractie is immers contrasterend met de vlaamse codex ruimtelijke rangschikking want de soorten maatschappelijke geledingen werden niet ter goedkeuring voorgelegd aan de voltallige gemeenteraad. Plaatsvervangers van een defini\xebren maatschappelijke geleding werden gekoppeld aan afgevaardigden van een totaal andere maatschappelijke geleding, wat raar is. De lvb-fractie handelde daarenboven in vedette met haar inherent roep en tot depolitisering van de adviesraden. Een voorgedragen kandidaat was namelijk een staatkundig mandataris”, legde kristof de cuyper uit.