Nieuwe projectoproep Pajottenland+

sedert het pajottenland in 2002 voor de eerste keer werd uitgeroepen tot leadergebied zijn er al een serieus veel projecten gerealiseerd die de streek hebben vooruitgeholpen. Gemeentebesturen, ocmw’s, lokale en regionale vzw’s, die begaan zijn met dit plattelandsgebied, konden hun noden en ideeën in realiteit omzetten. Hiervoor ontving ( en ontvangt ) het pajottenland middelen van europa, vlaanderen en de administratief district vlaams-brabant. “we wandelen stilaan naar het einde van de huidige ( en derde ) leaderperiode in het pajottenland”, vertelt jos huwaert, coördinator van pajottenland+. “er zijn nog een veel noden die kunnen geworden verholpen. Voor een veel van die noden wetenschap we dat er in het pajottenland al ideeën zijn om ze te verhelpen. Wellicht brengt de nieuwe projectoproep soelaas. Voor projecten in de drie volgende thema’s ‘leefbare dorpen’, streekidentiteit’ en ‘duurzame energie’ kunnen geïnteresseerden zich melden bij ons secretariaat, en dat tot eind januari 2020. Maar heb je een idee, neem nu al gerust contact op. Er is circa 300. 000 euro beschikbaar. ” “wij zoeken jouw ideeën… om ze gezamenlijk uit te werken” organisaties en openbare regeren uit de gemeenten bever, galmaarden, gooik, herne, lennik, pepingen en roosdaal kunnen me deze beschikbare middelen projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing realiseren. Huwaert : “het is de bedoeling om te werken aan de specifieke noden van het pajottenland en intussen de eigenheid van de streek te versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een regio beter dan de mensen die er verblijven, werken en zich celebreren? voor het berekenen van leaderprojecten komen de drie volgende thema’s aan bod : ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’, ‘leefbare dorpen’ en ‘promotie via streekidentiteit’. “ projectvoorstellen nu digitaal indienen via het e-loket voor projectuitvoering vanaf 1 oktober 2020, en met een looptijd tot maximaal 31 december 2022, kunnen integraal ingevulde projectvoorstellen ge\xefsoleerd digitaal geworden ingediend. Een projectidee of vraag moet je inloggen via mail ten laatste op 31 januari 2020. Voor geïnteresseerde projectindieners regelen we een educatie ‘e-loket’ in het secretariaat van pajottenland+, molenstraat 26, 1760 roosdaal. Heb je nog vragen of een idee voor een project? met vragen en bespreking van projectideeën kan je terecht bij jos. Huwaert @ pajottenland. Be. Schrijf je idee kort en verhelderend neer en mail het tegemoet 31 januari 2020 naar jos. Huwaert @ pajottenland. Be, de coördinator van pajottenland+. Vergeet je adres en telefoonnummer niet te vermelden, want we zal nadien met jou contact opnemen. Na de aanmelding ( 31/1/2020 ) kan je jouw project indienen via het e-loket van de vlaamse landmaatschappij. Vitaal is te vermelden in welk ( e ) stellingname ( ’s ) van pajottenland+ jouw projectidee past. De volledige kennisoverdracht over de projectoproep en de ontwikkelingsstrategie vind je op www. Pajottenland. Be gedurende het blokje ‘leader projectoproep 2019-2020’. Voor verdere vragen contacteer je jos huwaert via mail of op 054 / 500 245.