Mantelzorgers in de bloemetjes gezet

zondag 23 juni is het de ‘dag van de mantelzorg’. Op deze symbolische dag wordt chic de voetlicht gesetteld op alle mantelzorgers. Voor de administratief district herne het geschikte oogwenk om al deze mensen nu al in de bloemetjes te zetten. De rol van mantelzorger hierbinnen de maatschappij is heel belangrijk. Een mantelzorger biedt langaanhoudend hulp aan een zorgbehoevende, aan iemand die hen nauw aan het hart ligt. Dat kan om een papa, kind, familielid, pal, medestander, … gaan. Het ocmw van herne heeft jaarlijks de gebruik om de mantelzorgers in de bloemetjes te zetten. De lokale mantelzorgtoelage is een waardering- en erkenningstoelage van de lokale overheid ten image van de mantelzorger ten bedrage van 15 euro per tijdsperiode, die opgestart werd in 2011. Voorheen werden er jaarlijks huisbezoeken gebracht aan al de mantelzorgers die deze tegemoetkoming ontvangen. Dit jaar werden de mantelzorgers uitgenodigd voor een receptie waar ze een nietig attentie mochten ontvangen en de plek hadden om met jawel te praten.