Mantelzorgers in de bloemetjes gezet

zondag 23 juni is het de ‘dag van de mantelzorg’. Op deze symbolische dag wordt bijzonder de aandacht zittend op alle mantelzorgers. Voor de administratief district herne het geschikte moment om al deze mensen nu al in de bloemetjes te zetten. De rol van mantelzorger binnenshuis de samenleving is heel belangrijk. Een mantelzorger biedt langdurig hulp aan een zorgbehoevende, aan iemand die hen nauw aan het hart ligt. Dat kan om een pa, kind, bloedverwant, pal, bestand, … gaan. Het ocmw van herne heeft jaarlijks de gebruik om de mantelzorgers in de bloemetjes te zetten. De lokale mantelzorgtoelage is een waardering- en erkenningstoelage van de lokale overheid ten zelf van de mantelzorger ten bedrage van 15 euro per tijdsperiode, die opgestart werd in 2011. Voormalig werden er jaarlijks huisbezoeken gebracht aan al de mantelzorgers die deze subsidie ontvangen. Dit jaar werden de mantelzorgers uitgenodigd voor een receptie waar ze een nietige attentie mochten ontvangen en de gelegenheid hadden om met mekaar te praten.