Luchtvervuiling veroorzaakt meer doden dan roken

luchtverontreinigende stoffen leiden tot meer vroegtijdige sterfgevallen dan roken. Tot deze gevolgtrekking komt een studie van wetenschappers uit het duitse mainz. Mondiaal veroorzaakt vooral met fijn stof vervuilde geur 8, 8 natuurlijk getal kapotmaken per jaar, veiligheidsfunctionaris onderzoekers in het european heart journal. Annoncering de wereldgezondheidsorganisatie ( who ) beminde ter vergelijking het tal aan roken gerelateerde sterfgevallen -inclusief passief roken- op 7, 2 natuurlijk getal mondiaal per jaar, aldus de onderzoekers. Allen kan er voor kiezen om al dan niet te roken, maar luchtvervuiling kan niemand vermijden. Eenzaam al in europa sterven elk jaar omstreeks 800. 000 mensen voortijdig door de pandbrieven van de luchtverontreiniging – veel meer dan in eerdere studies is aangegeven. De sterfgevallen zijn goeddeels te wijten aan hart- en luchtwegaandoeningen. De onderzoekers attenderen er echter zelf op dat hun extrapolatie gepaard gaat met statistische onzekerheden, zodat het werkelijke effect van luchtverontreiniging zowel onder als daarboven de berekende waren kan liggen. Verloren levensjaren de berekeningen zoals ze nu geworden beoogd, krijgen vooral in de debatten rond stikstofoxiden en het rijverbod in de steden veel kritiek. Ten slotte gaat het bij dusdanig epidemiologische studies om een statistische indicatie, verduidelijkte het federale milieuagentschap. “de aldus verkrijgen cijfers moeten geworden gebruikt als indicatoren voor de gezondheidsstatus van de gehele bevolking”, klinkt het. Het gaat niet om klinisch identificeerbare sterfgevallen, die kunnen geworden toegeschreven aan een specifieke luchtverontreinigende stof. Nauwkeuriger dan het tal voortijdige sterfgevallen geldt voor het onderzoek het tal verloren levensjaren als gevolg van een risicofactor. Slechte geur is een van de belangrijkste risico’s voor de gezondheid ongeacht hoge bloeddruk, suikerziekte, obesitas en roken, aldus het team rond directeur jos lelieveld van het max planck organisatie voor chemie in mainz en directeur thomas münze van het centrum voor cardiologie van het universitair geneeskundig centrum mainz. Door de luchtvervuiling gaat de gemiddelde levensverwachting van europeanen krimpen met omstreeks twee jaar.