Gents stadsbestuur wil overgangsjaar voor aanmelden secundair onderwijs

gent – het gemeenteraad van gent wil een overgangsjaar voor het inloggen in het secundair instituut volgens het verrassend inschrijvingsdecreet, daar er nog te veel onduidelijkheid rond is. “als het goed geprepareerd wordt, kan online inloggen de inschrijvingen vlot toelaten lopen. Maar er is nog geen standaardalgoritme en we vragen helderheid over wie waarvoor gehouden is en met welk budget”, zegt de gentse vaartuigen van instituut elke decruynaere ( groen ). Op 24 april 2019 stemde het vlaams parlement een verrassend inschrijvingsdecreet. “dat moet nog dit jaar in executie gaan, maar er heerst nog veel onduidelijkheid. Zo heeft vlaanderen bijvoorbeeld het nieuwe standaardalgoritme, de methode waarop de vrije schoolplaatsen verdeeld wordt, nog niet ter besluit gesteld”, zegt het stadsbestuur. “we kunnen volmaakt de krachtinstallatie tijdslijn benutten, net als de verplichting om aan te melden waar een plaatstekort dreigt. Maar voor de andere aanpassingen is meer tijd en bespreking aangewezen. ” in gent moet het lokaal overlegplatform gent secundair, het overlegorgaan waar alle gentse samendrommen in zetelen, op 6 november raadsbesluiten over de concrete invulling van een tal zaken. “vanaf maart melden leerlingen zich aan met het oog op het jaar 2020-2021. Het tijdig programmeren van het aanmeldingssysteem vraagt een goede planning, een manifest begroting en een intensieve samenwerking met lokale administreren en schoolbesturen”, stelt de stad gent. “begin juli werden de uitgestrekte steden en experts in stad uitgenodigd om hierover te praten. De dingen die volgens experts nog aanleiding konden verstrekken tot gevari\xeberde interpretaties, zouden beduid worden. En dan was er nog de verzoek wie moet instaan voor het programmeren en het budget. Maar sindsdien is het stil gebleven. ”