Gemeente Galmaarden lanceert haar eigen Facebookpagina

de gemeente galmaarden heeft vandaag haar officiële facebookpagina gelanceerd. ”als bestuur menen wij het zeer doorslaggevend om de hedendaagse communicatiemiddelen te gebruiken. Heel wat van onze inwoners zijn actief op facebook en we willen hen daar ook kunnen bereiken. Dit is een eerste stap in onze nieuwe communicatiestrategie waarmee we de burger snel en op een efficiënte manier moeten informeren. Ook vormt de page een nuttige aanvulling op de bestaande informatiekanalen zoals onze webstek en ons driemaandelijks informatieblad ‘samen’ ”, zegt marleen merckaert, boten van communicatie : de gemeente zal alle nieuwsberichten terpostbezorging en de populatie informeren over toekomstige evenementen, wegenwerken, assistentie enzovoort. De gemeente blijft ook via de klassieke kanalen communiceren zodat ook inwoners, die niet op facebook actief zijn, geïnformeerd blijven. Na een paar weken zal de mechaniek van de gemeentelijke facebookpagina geëvalueerd worden. De gemeente volgen op facebook : https : //www. Facebook. Com/gemeentegalmaarden/