Foto’s : Vlaamse Feestdag in Halle

de vlaamse jaarfeest ging in halle niet onopgemerkt voorbij op het cardijnplein. Naast een speech van burgemeester marc snoeck en een interview met theater- en documentairemaker nic balthazar was er ook een spelen van raymond van het groenewoud. Hieronder integrale speech van burgemeester marc snoeck : geachte collega’s van het educatie, de gemeenteraad en het kwijt comité, geachte president van de gemeenteraad, dames en herenbeste vlaamse vrienden, vooreerst wil ik graag en zeer in het kwijt een groep van een 20-tal anderstalige cursisten verwelkomen hier op onze vlaamse feestdag. Zij nuttigen deel aan de activiteiten georganiseerd in het kader van het halse zomerproject “nederlands gedurende de zon”. En dames en heren opgelet : vorige week bezitten zij tezamen met enkele vrijwilligers en met hun schoolmeester de nederlandstalige liedjes ingeoefend van raymond van het groenewoud. Binnenkort zal ook wij dus ons beste zangtalent willen aanspreken. Voor de vijfde maal op rij regelen we vanavond de vlaamse jaarfeest op 11 juli zelf. Vorig jaar zijn we noodgedwongen met deze viering verhuisd van de volwassene handel naar dit plein, om de volgers – en dit waren er zeer velen – het wereldkampioenschap bolletje te autoriseren opvolgen op de volwassene schermen die op de volwassene handel stonden opgesteld. We vonden het hier echter zo gezellig en cosy, dat we beslist bezitten om gedurende het waakzame oog van kardinaal cardijn, onze jaarfeest opnieuw hier te autoriseren doorgaan. Als schepen, gerechtigd voor ondermeer vlaams regelgeving heb ik het de voorbije zes jaar voortdurend gehad over één of ander facet van dit regelgeving hier in onze stad. Vanavond wou ik het graag even bezitten over de toepassing van ons vlaams manifest. Dit document dat men kan hervinden op de webstek van onze stad bestaat nu gevari\xeberde legislaturen. Het vormt echter nog steeds de onderstel bij uitstek wanneer particulieren, winkels, bedrijven, instanties, eigenaars, aannemers het nederlands geweld aan doen door ééntalig franse opschriften of door tweetalige opschriften te gebruiken. Wanneer wij als gemeentebestuur er zelf bekende van bezitten of wanneer gemeenschap het ons bemerken dan wordt er door de bevoegde engageren direct een geschreven gestructureerd om de betrokkene te attenderen op het vlaamse innerlijk van onze stad en om hen aan te neerzetten het euvel rechtstitel te trekken. Voortdurend wordt nadrukkelijk gevraagd om de “taalovertreding” te herstellen en om het in de toekomst niet meer te autoriseren gebeuren. Blijft betrokkene in de woede standhouden, dan geworden er rappels verstuurd. Eerlijkheidshalve moet ik hier wel aan bijvoegen dat we strikt juridisch gezien niet immer een been bezitten om op te staan. Maar we menen het wel onze plicht om voortdurend opnieuw mensen, bedrijven en instanties te attenderen op het feit dat halle onverbrekelijk deel uitmaakt van het vlaamse gewest en de vlaamse gemeenschap. Meestal heeft dit geschreven echter ook wel succes. Geregeld geworden excuses aangeboden en geworden de afdingen vervolgens rechtgezet ; maar natuurlijk ook niet altijd. Wat cijfermateriaal : – in 2015 noteerden we 20 klachten- in 2016 noteerden we 22 klachten- in 2017 : 59 klachten- en 2018 noteerden we 29 klachten hoe dan ook, we nuttigen ons voor om dit overigens met de nodige aandacht op te opvolgen en waakzaam te blijven. Daarnaast zal we als gemeentebestuur buiten aarzeling overigens blijven verwedden op afdingen die we de voorbije jaren bezitten geïntroduceerd. Buiten voltalligheid na te streven denk ik hier aan de erker van het taalpunt in de bibliotheek, de voorleesfeestjes in het nederlands en in een andere taal, de boekenstoet waarbij vrijwilligers gaan voorlezen bij anderstalige gezinnen thuis, het taalbad gedurende de jaargetijde voor anderstalige kroost, ons huiswerkproject, de verdere houvast van de onthaalklassen voor nieuwkomers in lembeek, de nederlandse lessenaar die vervolgen in de buurthuizen op het windmoleke en in de vogelweelde, het aanbod van café combinne, … en zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan. Inzake nieuwe initiatieven op het vlak van vlaams regelgeving wil ik graag nog even wat voorbehoud vervaardiging daar dit natuurlijk integraal deel uitmaakt van de besprekingen die we met zijn allemaal nog voeren in het kader van het strategisch meerjarenplan. Dit geldt niet exclusief voor het vlaams regelgeving, maar uiteraard voor alle beleidsdomeinen. Dit geldelijk meerjarenplan voor de komende vijf jaar zal opgesteld geworden in de loop van dit najaar. Het staat echter uitgezonderd kijf dat het vlaams regelgeving een vitaal aandachtspunt zal blijven. Cijfermateriaal toont ons dit immers beslissend aan : in 2018 bedroeg de totale bevolking in halle 39. 536 inwoners, hiervan bezitten 3. 118 inwoners geen belgische volk – dus omstreeks 7, 8 % van de totale bevolking een kleine 34 % van de hallenaars spreken thuis geen nederlands. Dus 1/3 van de hallenaars spreken thuis geen nederlands uit cijfers van de vdab van 2015 blijkt dat tussen de 13 en de 26 % halse werkzoekende geen goede bekende bezitten van het nederlands. Aan onze opinie en ons gedachte voor het vlaams regelgeving is echter niets veranderd. Mensen leven met jawel in landbewoners, zij bezitten onderlinge cassettebandjes waarin respect en solidariteit essentieel zijn, welke decor, teint, politieke- of geloofsovertuiging zij ook mag bezitten en welke taal zij ook mag spreken. Om dit “samen-leven” zo goed wellicht waar te vervaardiging is de bekende en het gebruik van het nederlands natuurlijk essentieel. Met alle mogelijke middelen ; bevorderen we, motiveren we, opbeuren we en nodigen we alle anderstaligen van harte uit om het nederlands te instuderen en te gebruiken. Het is echter vitaal om steeds voor ogen te beminnen dat deelname tot integratie leidt, maar dat het omgekeerde niet werkt. Als een club een buitenlandse voetballer aantrekt, zal die zich pas goed samenvoegen als hij mag spelen. Het grootste onderneming in onze stad heeft steeds nood aan nieuw werknemers. Ze stellen echter twee eisen voorop : 1 ) op de werkvloer spreekt men exclusief nederlands ; 2 ) men navolgen tweemaal twee uur per week nederlandse les. En dat werkt. Meedoen leidt tot integratie en dat is dan ook de weg die we moetentot slot dames en heren heb ik als burgemeester van deze belangrijke stad, ten zuiden van stad, een teken voor de toekomstige vlaamse regering. Als educatie van burgemeester en schepenen bezitten wij recent een belangrijke knoop doorgehakt inzake de ondertunneling van de a8/n203. Eén van de meest cruciale mappen om het bottleneck voor onze stad mee te assisteren ontwarren. Wij bezitten immers een verstaanbaar standpunt ingenomen waarbij we gaan voor de volledige ondertunneling van de halleweg en de nijvelsesteenweg ; maar met essentiële voorwaarden inzake ontsluiting voor wat de wijk rodenem betreft. Wij hopen dat deze realistische instelling het colonne dat nu meer dan 10 jaar een stand still gekend heeft op die methode gedeblokkeerd geraakt en wij hopen dan ook dat dit colonne op de onderhandelingstafel van de toekomstige vlaamse gezag terecht komt. Met wat goodwill van allemaal moet het wellicht zijn om deze legislatuur op dat vlak uit de impasse te geraken. Wij doen dus een geroep aan de nieuwe vlaamse gezag om dit colonne mee te nuttigen in de toekomstige regeringsverklaring. Op onze spelletje zal wij het colonne overigens uitdiepen en concretiseren in de provisie stadsontwikkeling en op de komende gemeenteraad. Ik wens jullie nog een kerks en aangename vlaamse feestavond toe. Marc snoeckburgemeester11 juli 2019