Erfgoedfoto’s sieren nutskasten in Ternat

op het marktplein van ternat zijn de afgelopen dagen op de nutskasten van proximus en de administratief district foto’s van aftrap 20ste eeuw gekleefd. “de administratief district zet hiermee een nieuwe stap in het opendoen van ons erfgoed”, zegt wethouder van nalatenschap en toerisme guido van cauwelaert. Er komen ook nog bordjes met meer uitleg. De foto ‘s op de kasten etaleren aan hoe dezelfde plek er aftrap 1900 uit zag. Ze werden zo plaatsen dat je in de toneel de huidige situatie ziet. Historiek van het marktplein : “het marktplein – tot in 1866 nog plaets medegedeeld – verwierf die naam naar de goederenhandel, die er sinds 17 november 1859 mogelijkheid vindt maar heet doch in de volksmond nog steeds de dries ”, vertelt geschiedkundige frans du mong van de makelaarsprovisie erfgoed. “de dries wordt voor het vantevoren noemen in een akte uit 1446. Waarschijnlijk is hij echter veel papa en mag hij worden beschouwd als de primitiefste kern van het dorp uit de nervische tijd, en lang voor de bouw van de oorspronkelijke kerk. Zijn typische ligging op de contact van twee voormalige eeuwenoude hoofdwegen, de “ brucselbane ” ( stationsstraat ) en de “ natte straete ” ( borredam ) en ook zijn historische driehoeksvorm, zijn overduidelijke kenmerken van de frankische nederzettingen, daterend van de 3e-5e eeuw. Ongeveer 1800 was de dries nog een ruig gazon met hier en daar errond een geringe hofstee. In de noordwestelijke hoek bevond zich “ de keyaert ”, een met stenen bedekte, drassige weide, rondom een soort van bronput, gebruikt als waterreservoir voor in geval van brand en als drinkplaats voor het vee. Iets lager, in “ de trechter ”, lag de “ borredam ”, opgeworpen ter beschutting van de “ natte straat ”. Mettertijd raakte de laafpoel echter in onbruik, verdween in 1877 en werd in 1892 vervangen door een gemeenschappelijke water-bevoorradingsplaats — met een zwengelpomp — midden op het plein. “