Door listeriabesmetting gesloten bedrijf Offerman kreeg op 5 augustus controle: “Mogelijk is er een verband”

het nederlandse vleesverwerkende concern offerman in aalsmeer kreeg op 5 augustus controle van de nederlandse voedsel- en warenautoriteit ( nvwa ). Dat bevestigt francis kint, de ceo van de belgische vleeswarenproducent ter beke aan “ terzake ”. Offerman is een nederlandse dochteronderneming van ter beke. In holland zijn in twee jaar tijd drie mensen overleden door een listeriabesmetting in vleeswaren. Een vrouw heeft er ook een miskraam door gehad. De vleeswaren kwamen van het concern offerman. Offerman gracht zijn fabriek in aalsmeer na de handboek van de bacteriebesmetting. Binnenland federaal voedselagentschap : “ listeriabesmetting in lichaam kan zich nog overigens uitbreiden ” update 11:39 vleeswarenbedrijven krijgen regelmatig controles. Offerman kreeg er op 5 augustus nog één. “na elke controle wordt er een protocol opgesteld”, zegt francis kint van ter beke. Kint bevestigt dat dat er “een protocol werd opgesteld van verhoogd toezicht en van meer frequente monstername. ” volgens kint bezitten ze zich daar ook aan gehouden. Op de bede why er op 5 augustus een controle van het nvwa was, blijft kint het oplossing schuldig : “ik zou zeggen dat moet je aan hen vragen. ” maar kint ontkent niet dat er denkbaar een zwachteling is met de listeriaslachtoffers en offerman : “dat kan mogelijks gelieerd zijn aan het feit dat zij eventueel al berichten hadden gekregen van het rivm dat er denkbaar een link was tussen de listeria bij die ziektegevallen en de listeria die bij ons wordt aangetroffen. ” het rivm is het “ rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu ”, een kennis- en onderzoeksinstituut in holland gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een blakend en beschermd leefmilieu. Listeriabesmetting keldert winstverwachtingen ter beke intussen verlaagt ter beke zijn winstvooruitzichten voor dit jaar. Ter beke ging initieel voor dit jaar uit van een brutowinst die die van vorig jaar zou overstijgen. Ceo francis kint levert nu toe dat de totale impact van de terugroepactie en de tijdelijke stopzetting van de activiteiten bij offerman groot kan zijn. “het is zo dat wij immermeer een aanwijzing geven en de vorige aanwijzing was dat wij, behoudens onvoorziene omstandigheden, het afloop van 2018 zouden kloppen. Dat bezitten wij nu moet afstemmen en wij bezitten genoemd dat het onderliggende ebitda-resultaat van de menigte voor 2019 ruwweg 10 percent lager zal zijn dan vorig jaar. ” ebitda staat voor earnings before rente, taxes, depreciation and amortization. Met andere woorden : de inkomsten vóór interesten, belastingen, afschrijvingen op tegoed en afschrijvingen op leningen en goodwill. In de praktijk wordt dat gelijkgesteld met het bruto bedrijfsoverschot.