Definitieve vergunning voor omstreden chemiesite: 48 hectare aan bomen verdwijnt in Antwerpse haven

antwerpen – na de stad antwerpen heeft nu ook het provinciebestuur zijn machtiging gegeven aan petrochemiereus ineos voor de bouw en exploiteren van een nieuwe installatie in de antwerpse haven. De provincie ging overstag nu uit nader onderzoek blijkt dat het winkelbedrijf nog een pak meer opzienbarend bos aanplant dan rechtsgeldig verplicht. Met project one wil petrochemiereus ineos in de antwerpse toevluchthaven uitbreiden, met een pdh-fabriek en een ethaankraker. Milieuorganisaties en actiegroepen tegenspartelen zich al maanden versus het project. De focus ligt nu op voorbereidende werken. Op een aanliggend terrein zou voor 55 ha aan bomen wordt gekapt, om zo een tijdelijke werfzone te creëren. Er liepen 417 individuele bezwaarschriften te, alsmede een verzoekschrift met 5. 753 handtekeningen. Gedurende meer natuurpunt, dat teglijktijdig een gift aanvaardt van ineos om bos te kocht in kapellen, verzette zich. Doch zag het antwerpse schepencollege geen graten in het ineos-boskapdossier en gaf in september een positief raadgeving aan de provincie. Die instantie heeft nu beslist om een vergunning af te geleverd voor de voorbereidende werken. “omwille van de bestemming van het landstreek, de groter dan voorwaarde compensatie van het bos en alle milderende maatregelen die opgenomen werden in het goedgekeurde mer, oordeelde de deputatie dat de vergunning verleend kan worden”, zo klinkt het in een persbericht van ineos. “ineos heeft ingespeeld op de bezorgdheden van gevari\xeberde belanghebbenden, zoals het bijkantoor persoonlijkheid en bos ( anb ). Deze kregen deeg in een verduidelijking van het mer aan de deputatie. Erin bevestigde ineos ook het engagement dat de installaties de meest energie-efficiënte ( en dus milieuvriendelijkste ) van europa zal zijn”, zo motiveert de petrochemiereus. Volgens ineos zijn de geplande installaties baanbrekend voor de europese petrochemische sector omdat ze aanmerkelijk minder co2 zal bezweren dan de huidige vergelijkbare installaties in europa. Ineos haalt ook aan dat uit nader onderzoek van het anb blijkt dat de oppervlakte van het bosgebied in het vorige mer-rapport dat compensatieplichtig is ( bomen papa dan 22 jaar ), te conservatief werd ingeschat. “deze oppervlakte bedraagt afgerond 17, 5 ha in ruimte van 22 ha. Zodoende moet niet 44 ha maar 35 ha rechtsgeldig gecompenseerd worden. Hierdoor compenseert ineos nog meer boven de wettelijke verbintenis dan eerst gedacht, namelijk 20 ha in ruimte van 11 ha. De totale compensatie bedraagt 55 ha. De totale bosoppervlakte werd door anb herberekend tot iets meer dan 48 ha zodat ineos 7 ha meer bos zal aanplanten dan er zal verdwijnen”, aldus ineos. 450 jobsproject one is een investering van ineos in de antwerpse chemiesector voor de bouw van een ethaan- en pdh-installatie. Met een budget van ruim 3 miljard euro is het de grootste investering in de europese chemie in meer dan 20 jaar. Ineos heeft in belgië al 2. 500 mensen in dienst op 9 gevari\xeberde sites. Met project one komen daar rechtstreeks 450 jobs bij, en een vijfvoud daarvan indirect.