De MIVB en Plan International lanceren campagne tegen seksistisch gedrag

de mivb en de ngo plan international lanceerden vandaag een sensibiliseringscampane die de vedette aanbindt versus grensoverschrijdend rijrichting in het openbaar vervoer. deze strijd kwam tot stand met jonge activisten van de ngo plan international en moet slachtoffers en getuigen informeren en sensibiliseren over seksistisch rijrichting door hen aan te zetten te ( re ) ageren. ben je prooi van seksuele vreesaanjaging in het openbaar wegtransport? reageer, want je bent niet ge\xefsoleerd! Ben je getuige van grensoverschrijdend rijrichting in het openbaar wegtransport? dan kan je mee ingaan door de hulpdiensten op te schreeuwen of bijeen met andere getuigen te reageren. met de sensibiliseringscampagne versus seksistisch rijrichting in het openbaar wegtransport die de mivb vandaag lanceerde bijeen met de ngo plan international wil de brusselse openbaarvervoersmaatschappij in de eerste gelegenheid mensen sensibiliseren om iets te ondernemen als ze getuige zijn van grensoverschrijdend rijrichting door het ongepaste rijrichting te melden. onrechtstreeks richt de strijd zich tot de belagers, door hen te doen onderkennen dat hun prooi niet ge\xefsoleerd is, maar dat ze ondersteund wordt door allen rondom haar. de stem van jongerendeze strijd is het puistjes van een samenwerkingsverband tussen de mivb en de jonge activisten van het project «bruxelles» van de ngo plan international. in oktober 2018 beslisten de mivb en de ngo hun krachten te bundelen om te vechten versus vreesaanjaging in het brusselse openbaar vervoer. alles begon met de aktie «girls take over», waarbij de jonge brusselse romane symbolisch de macht kolf als hoofdeinde van het directiecomité van de mivb. jonge activisten van het «bruxelles»-project, tussen 14 en 20 jaar, werkten vervolgens maanden bijeen met de mivb met de bedoeling de vedette aan te knevelen versus grensoverschrijdend rijrichting op het net. deze jongeren ontmoetten gevari\xeberde keren diverse services en personeelsleden van de mivb, zoals de dienst die zich bezighoudt met maatschappelijke dingen en schoolcampagnes, de marketingafdeling, personeel op het terrein en het directiecomité. bijeen bespraken ze de maatschappelijke problematiek, waar het openbaar wegtransport niet aan ontsnapt, en dachten ze na over de invoering van initiatieven die versus dit fenomeen kunnen strijden. een sensibiliseringscampagnedeze ontmoetingen en uitwisselingen mondden tijdens andere uit in een sensibiliseringscampagne gerealiseerd in samenwerkingsverband met de jongeren en met het reclamebureau mortier brigade, die dinsdag 14 mei van aanvang gaat. deze strijd roept getuigen en slachtoffers op om te handelen en ongepast rijrichting te melden. onrechtstreeks richt de strijd zich ook tot de belagers, door hen te autoriseren vatten dat een prooi niet ge\xefsoleerd is maar wordt ondersteund door mensen rondom haar/hem. de strijd wordt getoond in de uithangborden in de zender, in de voertuigen van de mivb en wordt meegevoeld op sociale media. een leaflet met tips, inlichting en nuttige nummers voor slachtoffers en getuigen van vreesaanjaging wordt uitgedeeld op het net. er wordt ook een filmpje in die zin verspreid via sociale media. in de week van 20 mei, voert het soos «compagnie tadam» toneelstukjes op in gevari\xeberde metrostations om de reizig ( st ) ers bewust te vervaardiging voor de problematiek van seksuele intimidatie. op dat seconde wordt de leaflet mee uitgedeeld. de problematiek van grensoverschrijdend rijrichting werd mee opgenomen in de sensibiliseringsworkshops die de mivb al organiseerde in scholen.