‘De Jakobsladder’, is maanlanding een complot?

auteur dirk vanderlinden, uit herfelingen, bracht zijn zevende thriller uit. ‘de jakobsladder’ is geïnspireerd op de vijftigste verjaring van de maandlanding dit jaar. Het overzicht begint dus in het jaar 1969, waar gedurende die bewuste nacht van 21 op 22 juli het leven van een kleine gooien compleet overhoopgegooid wordt. Vijftig jaar straks weet hij nog steeds niet wat er toen nauwgezet gebeurd is. Daarom stapt hij naar the vandiesel company. 21 juli 1969. De hele wereld kijkt naar tv-beelden van de eerste man op de maan. Onmiddellijk daarna vooroverduiken er complottheorieën op over de echtheid van die beelden. 2019, vijftig jaar straks, voorvallen er onbekende spullen in het aristocratisch museum voor art en geschiedenis in brussel. The vandiesel company wordt ingezet overmits geheimhouding een must is. Teglijktijdig ontdekt een man dat zijn paps ( een filmer bij de toenmalige brt ) in 1969, gedurende de nacht van de maanlanding, in mysterieuze omstandigheden ‘overleden’ is in bath. Inmiddels krijgt the vandiesel company versterking. Odile, een gewiekste française, probeert zich zo snel eventueel in te werken. Maar de leden van de company opgraven het haar niet gemakkelijk. Vertrouwen moet je immers verdienen. The vandiesel company reist van stad naar bath en komt er terecht bij de kathedraal. Is de jakobsladder inclusief een godsdienstig symbool of schuilt er meer achter? the vandiesel company the vandiesel company is een supranationaal team dat door verscheidene overheden ingehuurd wordt om kritieke situaties en problemen op te afladen waarvoor officieel geen leger- of politie-eenheid kan of mag wordt ingezet. Het team bestaat uit drie mannen en vijf mannen. De teamleden zijn van verscheidene nationaliteiten en hebben iedereen een andere achtergrond. De zin voor avontuur, onverschrokkenheid, inventiviteit en het instinct voor humor zijn kenmerken die elk lid van de vandiesel company intrinsiek in zich heeft. Sterke mannen voor zijn nieuwste vlaamse thriller werkte auteur dirk vanderlinden tezamen met vier sterke vrouwen. Een eerdere samenwerkingsverband met alexandra de poorter en britt claes van het aristocratisch museum voor art en geschiedenis in stad was de rivierbron voor het start van dit verhaal. Hun gedrevenheid en ontvankelijkheid over hun werk en over het museum leidden tot een boeiende verhaallijn met de twee dames in de hoofdrol. Ook katja borgerhoff van de warande in stad droeg een stevig steentje bij aan het boek. Haar werkomgeving is dé ontmoetingsplek voor vlamingen in stad en was dus de ideale locatie om een deel van de ontknoping van het overzicht te laten plaatsvinden. Ten slotte kon dirk vanderlinden ook deze keer reken op partner in crime beatrijs vermaercke. Als researcher en redactrice was ze van bij het start betrokken bij het uitknobbelen van de verhaallijnen. Zij zorgde mee voor de vrouwelijke repetitie en een gezonde deel girlpower in het boek. Stad, het pajottenland en zennevallei auteur dirk vanderlinden woont al enkele jaren in herfelingen en gebruikt stad, het pajottenland en zennevallei als rivierbron voor zijn boeken. Hij tramlijn al zeven thrillers over the vandiesel company, een club van acht personages met hoofdzetel in de brusselse marollen. Van daaruit heengaan alle riskeren naar de rest van europa en uiteindelijk komt alles ook weer tezamen in brussel. De internationale afmeting in combinatie met de prachtige lokale taferelen van het brusselse leven geel de thrillers een unieke gelegenheid in het vlaamse boekenlandschap.