Author Archives: webdesign

88.000 euro voor strijd tegen modderoverlast in Leeuw

joke schauvliege, vlaams minister van vorm, karakter en landbouw, investeert 964. 000 euro in 16 verscheidene erosiebestrijdingsprojecten. Hiervan gaat meer dan 80. 000 euro naar sint-pieters-leeuw. Joke schauvliege : “ de vele modderellende als gevolg van de onweersbuien dit jaargetijde bewees dat die dekking hoogstnodig is. Ondanks de uitzonderlijk droge zomer veroorzaakten de aanhoudende regenbuien en zware onweders einde mei en aanzet juni 2018 water- en modderoverlast van de kust tot limburg. ” landbouwers kunnen het wegspoelen van hun vruchtbare aardkorst voorkomen door het bezigen van niet-kerende bodembewerking en de aanleg van grasstroken. Daarnaast kunnen ook gemeenten zich wapenen versus modderoverlast door kleinschalige infrastructuurwerken, zoals de aanleg van gewendraken dammen, bufferbekkens en buffergrachten. Een erosiecoördinator kan hen bijstaan om zo de grootste problemen weg te werken. Het erosiebesluit van de vlaamse regering komt de gemeenten hierin financieel tegemoet. Joke schauvliege trekt 964. 000 euro uit voor 16 erosiebestrijdingsprojecten : 12 projecten betreffen de executie van erosiebestrijdingswerken in west-vlaanderen, vlaams-brabant en limburg ; 4 gemeenten in vlaams-brabant en oost-vlaanderen krijgen subsidies voor de benoeming van een erosiecoördinator. Zo zou die gemeenten de grootste knelpunten wegwerken en zich wapenen versus toekomstige onweersbuien. Dat de maatregelen ook effectief werken, bleek het afgelopen jaargetijde op die situeren waar in het afkomst alreeds erosiebestrijdingswerken werden uitgevoerd. In de provincie vlaams-brabant krijgen twee gemeenten een compensatie voor de executie van erosiebestrijdingswerken. In sint-pieters-leeuw wil de administratief district een gewendraken dam met erosiepoel vastmeren en ontvangt hiervoor een compensatie van 88. 800 euro. Daarnaast krijgen kortenaken, aarschot en zoutleeuw een compensatie voor de begeleiding door een erosiecoördinator. In de wangestraat in landen word drie bufferende drempels in de holle weg aangelegd. Zo fungeert de holle weg als tijdelijke water- en modderbuffer en blijven de lagerhuis straten en woningen van modderoverlast gespaard. De administratief district ontvangt hiervoor een compensatie van 125. 000 euro. Andere provincies in oost-vlaanderen ontvangt geraardsbergen voor de volgnummer maal een compensatie van 81. 475 euro voor de begeleiding door een erosiecoördinator. In west-vlaanderen ontvangt hooglede een compensatie van 41. 700 euro voor de aanleg van een gewendraken dam met erosiepoel en een houthakseldam ter de klijtgatweg en van een houthakseldam ter de kandelaarstraat. Ook staden en tielt krijgen een compensatie voor de aanleg van een houthakseldam met aanliggende grasstrook.

Greenpeace over klimaatspijbelaars: “Pas als burgers zich verzetten, gaan politici luisteren”

binnenland 12. 500 klimaatspijbelaars betogen voor de volgnummer keer voor een bindend klimaatplan 10:43 greenpeace is heel blij dat gemeenschap zich toelaten horen in zwachteling met het klimaat. “ wij zijn heel blij dat nu deze jonge mensen, maar ook start december 75. 000 broed en volwassenen, de straat opkwamen, want pas dan gaat de bericht die milieuorganisaties, maar ook klimaatwetenschappers, al jarenlang verkondigen, gehoord worden. En hopelijk eindelijk vertaald word naar politieke actie. ” burgerprotest is volgens joeri thijs veel effectiever dan de acties van greenpeace. De organisatie deelt dan ook gaarne haar expertise met die burgerinitiatieven. “ wij zitten niet in een ivoren toren. Wij moeten de expertise die wij hebben om burgerlijke ongehoorzaamheid in te zetwerk om verandering teweeg te brengen en om een politieke daad te gaan voeren, gaarne delen. ” we hebben hen een beetje geholpen om zich te wapenen voor gesprekken met chauffeurs en journalisten. Joeri thijs, greenpeace thijs beklemtoont dat greenpeace de acties van burgerbewegingen niet aanstuurt, maar wel advies geel als die organisaties daar om vragen. Op die manier kwam de milieubeweging de afgelopen weken in voeling met de jongeren die spijbelen voor het klimaat. Binnenland onze correspondent volgen de “ klimaat­spijbelaars ” in brussel : “ als we foto zenden naar directie, hebben we geen strafstudie ” 11:09 ” we hebben de initiatiefnemers van de daad en een tal jongeren met wie we voordien al voeling hadden op hun smeekbede advies gegeven. We hebben hen een beetje geholpen om zich te wapenen voor gesprekken met chauffeurs en journalisten. Onze tip was : blijf voornamelijk jullie zelf. Experimenteer niet de expert te word op een tal dagen tijd. Jullie zijn spontane jongeren en blijf dat vooral. ” ” ze hebben weinig advies nodig, wat ze doen, doen ze fantastisch. Maar ik begrijp wel dat ze zich wat toegevoegd wilden wapenen voor die gesprekken. Ze moeten zich ook niet om het even wat toelaten wijsmaken, dus ik vind dat een goede reflex. ” schone adem rond de schoolpoort greenpeace steunde voordien ook al de burgersactie voor schone adem rond de schoolpoort, die vorig jaar ontstond na de uitzending van de “ pano ” -reportage over luchtvervuiling. “ dat kwam neer op het aanbieden van een vergaderlokaal en advies over hoe je de acties aan al die opleiden kan adverteren via sociale media. ” beluister hier het gesprek met joeri thijs van greenpeace in “ de aardkorst vandaag ” op radio 1 :

Plastic perscontainers helpen Assenaren besparen

op rekest van groen startte asse met de gratis inzameling van zachte plastics. Dankzij de perscontainers die neerzetten werden in de containerparken van zellik en asse, hoeft plastic niet langere in de gele restafvalzak. “ dat is goed webpagina voor de portemonnee én het milieu ”, klinkt het bij groen asse. Sinds kort werd het containerpark in asse toerusten met een perscontainer. In zellik stond al langere een exemplaar. Alle plastics die niet in de blauwe pmd-zak thuishoren, kan je er in kwijt. Plastic folies, verpakkingen, zakjes, vlootjes, bloempotten,. . . Krijgen zo dus een rangtelwoord leven. De gratis inzameling blijkt een groot bestseller : in minder dan twee inweken tijd zitten beiden containers vol, goed voor zo’n 16 ton plastic. Per jaar komt dit neer op meer dan 400 ton, gemiddeld 10kg plastic per assenaar. Die 10 kg aan plastic hoeft dus niet langere in de gele restafvalzak. En dat is goed webpagina voor de portemonnee, weet edward van keer, gemeenteraadslid voor groen. “ een gele restafvalzak kost in asse 2, 22 euro/zak, maar tot meer dan de helft van de restfractie bestaat uit nog recycleerbaar plasticafval. Als mensen dit gratis op het containerpark kunnen stilzetten, scheelt dit voor een familie op jaarbasis tientallen euro’s. ” ” ook voor de gemeente is de investering in de twee perscontainers een slimme zet, het ( toelaten ) weghalen en verwerkt van het restafval kost de gemeente immers een flinke duit. ” ” en ten slotte wint ook het milieu bij de selectieve inzameling. Het ingezamelde plastic belandt immers niet langere in de verbrandingsoven, maar in het recyclagecircuit. En zo krijgen die lege botervlootjes en verpakkingsfolies nog een rangtelwoord leven. ” sommige gemeenten gaan nog voorts en halen het plastic-dat-niet-in-de-blauwe-zak-mag aan huis op, in de quasi “ roze zak ”. Dat cre\xebren de inzameling nog laagdrempeliger. Groen hoopt dat dit in de toekomst ook in asse wordt ingevoerd.

McDonald’s verliest alleenrecht op aanduiding ‘Big Mac’

mcdonald’s heeft in europa het alleenrecht verloren op het gewoonte van de aanduiding ‘big mac’. De hamburgerketen verloor een zaak bij de europese instantie die waakt over individu eigendom. Dat euipo vindt dat mcdonald’s heeft verzuimd om vijf jaar lang aantoonbaar gewoonte te opgraven van het merk. Annoncering na vijf jaar kan een mededinger een merk nietige toestaan verduidelijken en zelf een registratie aanvragen, zegt bas kist, pleitbezorger gespecialiseerd in het europese merkenrecht. Dat lijkt hier te zijn gebeurd. Mcdonald’s ligt al een tijdje in de clinch met een veel kleinere restaurantketen uit ierland, supermac, die gedurende die naam ook elders in europa restaurants wil openen. Volgens mcdonald’s zouden consumenten de naam supermac kunnen verwarren voor hun bekendste hamburger, de big mac.

Bouw assistentiewoningen Wilgenhof opnieuw uitgesteld

de bouw van assistentiewoningen op het wilgenhof in leeuw-centrum zal volgens toenmalig ocmw-raadslid david van vooren ( sp. A ) nog maar eens worden uitgesteld. De kostprijs zou ook fiks hoger lag dan de voorziene budgetten. “oorspronkelijk was het de bedoeling dat het ocmw in 2017 zou starten met de bouw van een 60-tal assistentiewoningen en een plaatselijk dienstencentrum op het wilgenhof”, legt david van vooren ( sp. A ) uit. “maar door meningsverschillen hierbinnen de n-va/cd & amp ; v meerderheid is er al haast twee jaar amper opmars geboekt in dit dossier. Er werd nog geen voorgoed plan opgemaakt, laat staan een bouwvergunning aangevraagd. En dat voor een file dat al aanzet 2013 werd aangekondigd. ” het nieuwe onderbreking kwam aan het licht bij de bespreking van de schatting 2019 in december. “de totale kostprijs voor dit ongelijkheid werd geraamd op 12 geheel getal euro. In de schatting van 2018 was nog voorzien dat deze uitgaven in 3 schijven zouden voorvallen : 2 geheel getal in 2018, 4 geheel getal in 2019 en 6 geheel getal euro in 2020. Maar bij de bespreking van de schatting 2019 bleek dat er in 2018 geen uitgaven werden gedaan, en dat ook de voorziene 4 geheel getal euro in 2019 worden geschrapt. ” budget ontoereikend ook bleek dat de nieuwe ramingen voor de creatie van de assistentiewoningen hoger lag dan de voorziene budgetten. “precieze zijn konden niet worden gegeven. Maar dolletjes al de eerbewijs van bouwmaterialen is de voorbije jaren met 10 à 15 % gestegen. Het getalm van het ocmw-bestuur in dit ongelijkheid zal de leeuwse belastingbetaler dus honderdduizenden euro’s kosten”, aldus van vooren. “het is niet de eerste keer dat kansen worden gemist om kosten te besparen. Voorheen stelde ik ook al voor om een deel van de assistentiewoningen te autoriseren opbouw en pachten door een sociale huisvestingsmaatschappij. Dit had een forse besparing kunnen opbrengen voor het ocmw. Maar ook dat vraag werd afgewimpeld door de n-va/cd & amp ; v-meerderheid. ” nood aan betaalbare assistentiewoningen blijft hoog sp. A hoopt dat het ocmw spoedig voortzet met dit project. “er blijft een grote nood aan betaalbare assistentiewoningen in onze gemeente. De voorbije jaren kwamen er een aantal assistentiewoningen bij. Maar dat ronddwalen voornamelijk projecten van bouwpromotoren waar de bewoners een flat willen kopen, aan roemen van 200. 000 euro of meer. Wij moeten dat ook ouderen met papieren financiële middelen van een goede woonst met bijhorende zorg kunnen genieten. Daarom pleiten wij voor assistentiewoningen die aan een betaalbare eerbewijs worden verhuurd. Daar zal de privésector niet voor zorgen. Dat blijft dus een kerntaak van het ocmw”, boeteoplegging van vooren. Gebreken bevoegd lekenrechter jan desmeth wil niet reageren, ‘zeker niet op berichten die gebreken bevatten’. De nieuwe leeuwse bestuursploeg van n-va en cd & amp ; v leveren zichzelf de nodige tijd om het file op punt te beweren hierbinnen de coalitie. “ we zal hierbinnen de eerste 100 dagen van deze bestuursperiode hierover overbrengen ”, zegt jan desmeth.

“Ik hoop dat ze onze stem horen”: wat verwachten manifestanten bij Britse parlement van brexit-stemming?

” leave means leave ” en “ brexit, is it worth it? ”, met borden, vendelzwaaien en spandoeken zijn honderden britten naar het parlement gekomen. Op twitter cirkuleren al enkele dagen manen om geweldig naar het parlement af te zakken en heel wat mensen bezitten daar publiek aan gegeven. “ in de hoop dat ze binnenshuis onze stem horen ” zegt een manifestant. “ opvallend is dat de meeste britten hier hopen dat het brexitakkoord van theresa may wordt weggestemd. “ zodat ik mijn open, vredevol en tolerant land terugkrijg ” zegt een pro-europese manifestante. “ aangezien het ons voor immer aan de europese unie vastketent ” zegt een pro-brexit betoger. Over wat er moet voorvallen nadat het afspraak wordt weggestemd is heel wat minder eensgezindheid. Rond 19. 30 uur mag premier may het brexit-debat voltooien, daarna navolgen dan de stemming. Voorspellingen van britse omroepen gaan ervan uit dat haar afspraak met minimaal 200 stemmen verworpen wordt. Wat er daarna gebeurt is onzeker. Voor- en tegenstanders van de brexit toelaten zich horen. Bekijk hieronder de beeldverslag van onze commentator in londen : video player laden. . .

Mascotte van het Pajottenland verkozen tot vogel van het jaar

de steenuil is verkozen als vogelgids van het jaar 2019. In en rond het ruime pajottenland komt één van de dichtste populaties aan steenuilen ter aardkorst voor. Onze streek heeft daarom een belangrijke aansprakelijkheid voor deze koesterbuur. De steenuil is al een tijdje de talisman van regionaal landschap pajottenland & amp ; zennevallei. Steenuilen zijn een kwetsbare soort en ze zei dus ze heel wat over de kwaliteit van ons landschap. “we steunen de steenuilen in de streek door aanplant van boomgaarden, knotwilgenrijen. . . Steenuilen nestelen in de holtes daarvan, hoe meer knotbomen hoe meer steenuilen. We werken ook gezamenlijk met de steenuilenwerkgroep voor het kwalificeren en nakijken van steenuilnestkasten”, zegt alwin loeckx steun de steenuil in pajot & amp ; zenne met een belastingtechnisch aftrekbare gift op de projectrekening be76 7450 6806 7595 en vermelden ‘landschapsfonds’. Belastingtechnisch attest voor 45 % belastingvermindering vanaf 40 € per kalenderjaar. Alle giften word gebruikt voor vorming en veiligheidsmateriaal van het knotteam. Deze vrijwilligers knotten wilgen, gratis in ruil voor het brandhout, zodat deze reserveren blijven als thuishaven voor de steenuilen. Meer info : ingezonden foto

Antwerps Barokjaar lok 1 miljoen bezoekers

veel buitenlandse toeristen het antwerpse barokjaar omvatte van juni 2018 tot nu geheel getal tentoonstellingen, natuurlijk getal concert-, theater-, muziektheater-, literatuur- en dansproducties, twee lezingenreeksen, drie nieuwe stadswandelingen en tien beeldende kunstprojecten. Het zette rubens en zijn barokke legaat in samenspraak met meer hedendaagse ontwikkelen van creatie en cultuur. Opvallend is dat 55 procent van de bezoekers uit het buitenland kwamen. Kathedraal en sint-carolus-borromeuskerk erg gevierd uitschieters waarden de onze-lieve-vrouwekathedraal ( 212. 000 bezoekers ), de sint-carolus-borromeuskerk ( 204. 000 ), het rubenshuis ( 130. 000 ) en de eerste retrospectieve expositie rond michaelina wautier, in het mas ( 54. 000 ). Ook de door luc tuymans gecureerde expo “ sanguine/bloedrood ” in het m hka leverde een knappe 35. 000 bezoekers op.

Blokspot komt er aan

de administratief district gooik was trendsetter van dit initiatief. Zij ordenen blokspot al sinds december 2016. De jeugdregio pajottenland besloot om dit project door te rukken in de hele regio. Er is verstaanbaar interpellatie naar dergelijke initiatieven want de plekken zijn op topmomenten hoofdzakelijk volzet. Zo waren er gedurende de vorige editie ( mei-juni ) op topdagen in herne 15 studenten, in gooik 20, in lennik 15 en in pepingen 15 studenten. Blokspot houdt in dat de administratief district een leslokaal ter vergunning poneert waar studenten in alle rust in menigte kunnen studeren. Ook voorziet de administratief district wijngeest en wat snoeperijen. Alle studenten van het secundair en het hoger instituut kunnen terecht in de blokspot-locatie in hun administratief district : gooik : herne : lennik : pepingen : voor meer informatie kan je terecht bij kindertijd @ herne. Be, maya. Vanholder @ pepingen. Be, joost. Dedoncker @ gooik. Be, benita. Vankrunkelsven @ lennik. Be.

Federaal minister van Mobiliteit Bellot over vertraging Gewestelijk Expresnet: “De Walen moeten voor eigen deur vegen”

het gen is een voorstadsnetwerk van spoorlijnen in en rond stad om de hoofdstad beter bereikbaar te vervaardiging voor pendelaars. De werkzaamheden hadden eigen al rond het jaar 2000 klaar moet zijn. Maar vandaag is het gen nog steevast niet af, pas in 2031 zou dat het geval moet zijn. Een belangrijke achtergrond van de stremming is geldgebrek. Twee jaar geleden kondigde minister bellot een belegging van 1 natuurlijk getal euro om het gen af te werken. Aan vlaamse kant ligt het gen er wel al grotendeels. “ daar is de grootste autopsie ja al in functioneren, goed voor 500 natuurlijk getal euro. Het binnenrijden in stad blijft nu nog over en dat is de moeilijkste taak. Dat is een werf van 60 à 70 natuurlijk getal voor enkele honderden meters. Pas als dat af is, zullen we kunnen zeggen dat het gen aan vlaamse kant afgewerkt is ”, aldus bellot in het debatprogramma ” c’est pas tous les jours dimanche ” op rtl. Hij rekent daarvoor op nog 3 jaar. Aan waalse kant is het een ander verhaal. Voor het gen-traject van stad naar nijvel zou bv. Nog 12 jaar nodig zijn. In dat licht kreeg de franstalige liberale minister bellot op rtl de boude opmerking dat franstaligen wel eens de impressie zouden kunnen hebben dat tijdens bellot vlaanderen veel heeft gekregen. “ l’impression que la flandre a le beurre, l’argent du beurre et le sourire de françois bellot ”, klonk de franse boutade. ” ruim een derde van de budgettaire overschrijding is te wijten aan lokale vorderen van waalse gemeenten ” iets wat bellot direct weerlegde. “ in het geval van het gen moet de walen voor hun eigen deur vegen. Om vergunningen te krijgen in de radiostation in wallonië, eisten de gemeenten om bloembakken te situeren, om cirkel punten aan te zetten, enzovoort. In vlaanderen was dat niet het geval. Meer dan een derde van de overschrijding van het begroting voor het gen in wallonië is te wijten aan puur lokale eisen. Dat zegt het rekenhof. ” ” men zei “ als jullie een boeteoplegging wensen, geef ons dan geld voor die dingen ”. Men heeft het pensioenfonds voor het gen als een pensioenfonds buiten limieten beschouwd ”, liet minister françois optekenen.