Monthly Archives: March 2019

Complotdenken in de Wetstraat: is er een geheim voorakkoord tussen N-VA en SP.A?

is er een voorakkoord tussen de n-va en de sp. A, een kwasi “ bourgondische samenwerking ” op vlaams niveau? bij cd & amp ; v pleit ze overeenstemmend van een “ heimelijkheid regeling ” en mr-chef en minister-president charles michel heeft het over “ een cocktail van nationalisten en socialisten ”. Die vermoedens, die al langere leven bij cd & amp ; v en de mr, komen nu tot uiting, maar gaan achterspeler tot een paar woelige dagen in december. Alles in de belgische politiek begint ooit in antwerpen. Het vlaams blok werd er geboren, agalev ook. De n-va werd daar voor het voorgerecht een uitgestrekte machtspartij. En veel overigens in de tijd, in 1921, sloten de socialist camille huysmans en rooms taal van cauwelaert er een eerste uitgestrekte samenwerking, het zogenaamd “ mystiek huwelijk ”, dat straks de onderstel vormde voor veel meer tussen rood en oranje. Alles in de belgische politiek begint ooit in antwerpen wie dit weekend goed wilde vatten wat minister-president charles michel ( mr ) juist bedoelde met een toch wel zeer beladen vonnis, had een beetje achtergrond recente geschiedenis nodig uit antwerpen. Want de kwasi “ bourgondische samenwerking ” van de n-va met de sp. A, completeren met open vld in de grootste stad van vlaanderen, veroorzaakt rimpelingen tot in de wetstraat in brussel. Politiek minister-president michel waarschuwt voor alliantie tussen socialisten en nationalisten : “ moeilijker dan brexit ” zo 24 mrt 13:27 op een mr-congres dit weekend stak de minister-president een vurige speech af en haalde bovendien uit naar een “ gevaarlijke cocktail van nationaalsocialisme, die staat voor tweespalt en verarming ”. Wat hij bedoelde is natuurlijk de n-va en de ps, maar een wat ongelukkige samentrekking maakte dat het onverwacht leek op een associatie met de ideologie van de nazi ‘s en hitlers partijtje de nsdap : het nationaalsocialisme. Die aanbeveling, een “ lapsus ” noemt de mr-partijwoordvoerder het, was nimmermeer de bedoeling van michel. In z’n schoolhoofd is de minister-president al een tal weken bezig met wat hij ziet als die nieuwe as, waarvan hij overtuigd is dat die bestaat : die tussen vlaams-nationalisten en socialisten ps-voorzitter elio di rupo reageerde onmiddellijk en sprak van “ cynisme ” en “ schaarste aan beleefdheid tegenover de slachtoffers van de holocaust en hun families ”. “ je moet al van slechte wil zijn om hier iets anders in te zien dan een vonnis over de socialistische en nationalistische partijtje ”, zo reageerde michel. De essentie van dit vertelsel heeft niets te opgraven met verwijzingen naar nazi ‘s, maar alles met antwerpen. Want in z’n schoolhoofd is de minister-president al een tal weken bezig met wat hij ziet als die nieuwe as, waarvan hij overtuigd is dat die bestaat : die tussen vlaams-nationalisten en socialisten. Strijdig z’n entourage en z’n coalitiepartners is michel stellig : er is een voorakkoord tussen de n-va en de sp. A voor 26 mei. Het wantrouwen van cd & amp ; v michel staat niet louter met die thesis : ook bij zijn trouwste coalitiepartner, wouter beke van cd & amp ; v, leeft die veronderstelling al langer. Net voor het weekend maakte peter van rompuy, de lijsttrekker van cd & amp ; v in vlaams-brabant, het ook expliciet in een gesprek met knack. Hij heeft het over een “ heimelijkheid regeling ” en zegt letterlijk : “ socialisten zeggen ons dat de bourgondische samenwerking op vlaams niveau al beklonken is ”. Van rompuy formuleert zo wat de absolute partijtop voorheen ook al liet aanvoelen : na 26 mei zouden ze sporadisch buitenspel gezet kunnen geworden op het vlaamse niveau door diezelfde drie die hen in antwerpen uit de samenwerking hebben gezet. Want daar zat cd & amp ; v met bart de wever ( n-va ) en open vld in het stadsbestuur, maar ruilden die ooit de christendemocraten van lokale kopman kris peeters ( cd & amp ; v ) in voor jinnih beels en haar sp. A. En is daar dan louter over antwerpen gepraat, of is er onmiddellijk ook een “ breder gesprek ” gevoerd tussen de voorzitters van geel, rood en blauw? bij cd & amp ; v gaan ze uit van dat laatste. Peeters wil niet naar antwerpen die achterdocht van michel en beke is degelijk gevoed door wat juist in die cruciale dagen in maand gebeurt. Want twee kwijt belangrijke gebeurtenissen varen daar onverwacht gezamenlijk : de coalitievorming in antwerpen en de uiteindelijke val van het minderheidskabinet-michel ii. Gezindheid mark eyskens n-va schiet zich in de voet : de communautaire diepvries is een doodskist wo 19 dec 2018 15:40 de antwerpse coalitievorming is een complex spel, waarbij de wever ooit met een samenwerking komt die weinigen op voorhand voorspeld hadden. Maar de logica erachter is simpel : wiskunde. Een samenwerking met één canap\xe9 op overschot, de voortzetting van de n-va met open vld en cd & amp ; v, is kwijt krap en dus risicovol. In de ogen van de antwerpse burgemeester valt in zo’n draaiboek louter dingen te doen met cd & amp ; v mits kris peeters zelf schepen wil geworden en als sterke man van de christendemocraten zijn gemeenteraadsleden star in handen houdt. Ook cd & amp ; v-voorzitter beke dringt daar expliciet op aan bij de wever. Dat zou toegelaten hebben om federaal een ander vertelsel te geschreven met cd & amp ; v : beke kan dan peeters federaal vervangen en met een ander boegbeeld naar de verkiezingen gaan. Maar peeters bedankt feestelijk, en zo valt dat draaiboek in duigen. De antwerpse coalitievorming is een complex spel, waarbij de wever ooit met een samenwerking komt die weinigen op voorhand voorspeld hadden de wever gaat daarop op zoek naar alternatieven. Gesprekken met groen levert niets op, buitenshuis meer animositeit tussen de n-va en de groenen. Maar met jinnih beels en inderdaad zelfs tom meeuws klikt het na bedachtzaam aftasten wel. Hun afkeer voor groen hebben ze inmiddels gering, en naarmate de gesprekken opeisen, blijkt dat sp. A wel deugdelijk zin had in machtsdeelname in antwerpen. Risicoloos meeuws, een man met veel managementervaring, is daarop gebrand. Michel ii : de swing naar links ondertussen die gesprekken van aftasten naar zeer tastbaar gaan, probeert minister-president michel met man en macht z’n federale regering te redden. Pro geheugen : we pleit hier over michel ii, het minderheidskabinet dat welgeteld tien dagen overleefde. Maar in het weekend van 15 en 16 maand, nauwgezet één week nadat de n-va eruit viel over het marrakeshpact, vecht michel dus opnieuw voor zijn voortbestaan en dat van zijn regering. Michel heeft dan immers geen meerderheid meer in de kamer, maar moet wel een schatting autoriseren stemmen en een motie van wantrouwen overleven. Bovendien kijkt michel opnieuw naar de n-va, maar even goed naar de socialisten, zo knevelen betrokkenen nu. De contacten tussen gedurende meer michel en sp. A-voorzitter john crombez zijn bovendien veel intenser dan wat destijds vermoed werd. De contacten bij michel ii tussen gedurende meer michel en sp. A-voorzitter john crombez zijn veel intenser dan wat destijds vermoed werd james arthur photography michel ii wordt ons land nu niet meer bestuurd? wat betekent “ lopende dingen ”? wo 19 dec 2018 06:13 want in dat bewuste weekend stuurt heel de partijtop van de n-va in een reeks weekendinterviews aan op vervroegde verkiezingen : “ de minister-president en zijn regering zouden meer dan ooit de speelpop van de n-va zijn. ” michel houdt zijn cool, en ziet ondanks die beledigingen toch nog eens jan jambon ( n-va ), zijn ex-vicepremier, en de n-va-fractieleider peter de roover. Hij luistert naar hun opeisen, maar houdt een troef achter de hand : de groenen ( groen en ecolo ) met natuurlijk getal zetels en de sp. A met 13 zetels zijn gezamenlijk met de 52 zetels van de mr, open vld en cd & amp ; v nét voldoende om de schatting ook goed te keuren. Voor de schermen pleit de sp. A en de ps harde taal. Fractieleider meryame kitir is zelfs de eerste die dreigt met een motie van wantrouwen strijdig michel ii. Maar in realiteit zijn de contacten met crombez zeer intensief, en lijkt de sp. A-voorzitter bereid om een deal te maken. De minister-president heeft er inmiddels een goed instinct in, en bereidt zijn bocht voor. De lijn met john crombez valt onverwacht dood onverwacht, op maandagmiddag 17 maand, keert michel ook z’n communicatie. Hij stuurt een fel communiqué : “ een duur naar het confederalisme is onaanvaardbaar. ” en ook : “ ik laat mij niet afpersen door de n-va. ” de minister-president wil afstand van de n-va, en zet zich bewust po\xebet bij de sp. A en groen om daar een meerderheid te kunnen vind voor zijn begroting. De volgende dag cipier immers een cruciale humeur in de kamer. Michel ii herbouw van een woelige dag : van de verzoek van minister-president michel tot zijn aanloop aan de koning wo 19 dec 2018 05:48 louter, nét op dat oogwenk valt de lijn met crombez onverwacht dood. De minister-president krijgt hem niet meer te pakken, en moet in de kamer vermijden dat zijn regering een motie van wantrouwen aan haar pantalon krijgt. Ook al weet michel dat hij crombez niet meer te horen krijgt, toch waagt hij zich kwijt ver in de kamer. In een speech voor het hemisfeer gooit de minister-president het onverwacht ideologisch en budgettair over een heel andere boeg dan de zweedse samenwerking : hij doet beloftes over een salarisverlaging van de btw op elektriciteit, wil goedkopere gezondheidszorg, stelt voorlopige twaalfden voor als schatting en wil zelfs de salarisverlaging van pensioenleeftijd opnieuw bespreekbaar maken. En uiteraard wil hij groene accenten : het weersomstandigheden wordt onverwacht kwijt belangrijk. “ een uitzonderlijke situatie vereist uitzonderlijke moed ”, zo raadsbesluit de minister-president met veel instinct voor drama. 24 uur na de val van michel ii dicht de wever een regeling met sp. A in antwerpen de ps is niet gedurende de indruk. Maar de bericht is bovenal voor de sp. A en de groene fractie bedoeld. Bij open vld zijn ze not amused. Voor hen is dit een dodelijk draaiboek : onverwacht met linkse hulp overigens gaan? en de schatting overgeven en met voorlopige twaalfden overigens gaan? de lichaamstaal van de open vld-fractie bij de speech verraadt dat ze dit helemaal niet ronken komen. Ooit stuurt gwendolyn rutten een tweet, met het nadrukkelijke mededeling dat de schatting en de jobsdeal staand moet blijven. Michel ii wat geschreven de kranten? van “ hello darkness ( my old friend ) ” tot “ we zitten in de patatten ” wo 19 dec 2018 06:57 onmiddellijk is de val van michel ii een feit : de minister-president vertrekt uit het hemisfeer om z’n ontslag te gaan overhandigen bij de koning, aan de andere kant van het warandepark. Net iets meer dan 24 uur straks, in de nacht van 19 op 20 maand dicht de wever een regeling met de sp. A in antwerpen. Bewijs van een groter manoeuvre voor minister-president michel is het verstaanbaar : zijn plannen met crombez zijn doorkruist door de contacten tussen de wever en de sp. A-voorzitter. Want waarom trok crombez onverwacht zijn staart achterspeler : er zijn hem daar beloftes gedaan, daarvan is de eerste minister overtuigd. Het draaiboek waarbij crombez binnenkort in de vlaamse regering minister wordt, gedurende minister-president de wever, ligt klaar voor michel en beke. Alletwee autoriseren niet na dat ook her en der te vertellen. Zowel bij de n-va als de sp. A wil voorlopig niemand er hardop iets over zeggen, kwestie van het niet overigens aan te blazen. Maar beiden partijen lachen het draaiboek van een heimelijkheid regeling mededeling weg. “ er is geen bourgondisch voorakkoord, hier is feitelijk niets van aan ”, zo s”, beiden. “ hooguit zijn de sp. A en de n-va door de samenwerking in antwerpen bedachtzaam on speaking terms geraakt. We hebben alletwee ook een hekel aan groen. Maar dat is haast het enige dat ons bindt ”, zo valt te noteren. Bij de sp. A loochenen ze niet dat er vergaande contacten geweest zijn met de premier. Al is er wel verwondering over het feit dat dit nu lekt, en risicoloos in deze context. Het draaiboek waarbij crombez binnenkort in de vlaamse regering minister wordt, gedurende minister-president de wever, ligt klaar voor michel en beke complotdenken in de wetstraat dus. Maar zoals vaak bepaalt wat achter de schermen gedacht en medegedeeld wordt op een bepaald tijdstip wat er voor de schermen gebeurt. Het is dat samenspel van de n-va en socialisten dat de minister-president ziet, dat onverwacht realiteit is word in zijn speech van afgelopen weekend. En het onveiligheid bij complotdenken is simpel : als je door die bril begint te kijken, zie je natuurlijk de ene bevestiging na de andere van wat je je inbeeldt. Maar daar dan naar opstarten te doet en eindigen over “ nationaalsocialistische stad ”, het maken het er iedereen niet beter op.

Facebook klasseert Herne als deel van Henegouwen

door een fout in het stelsel van facebook wordt sint-pieters-kapelle noemen als behorende tot henegouwen. De inwoners van sint-pieters-kapelle die een facebookpagina bezitten, merkten dit op. N-va wil dat deze fout onmiddellijk wordt aangepakt. “deze ‘vergissing’ is niet exclusief grappig maar ook ongemakkelijk voor de inwoners van sint-pieters-kapelle die puur vlaams-brabanders zijn. De poging om sint-pieters-kapelle als deel van hainaut te overdenken, moet voor het huidige stadsbestuur ook reden zijn om onmiddellijk een verantwoordelijke aan te duiden die het vlaams persoonlijkheid van herne in de gaten houdt en door gemeentelijke initiatieven bevordert. Zo raar is een dergelijke vergunning niet”, aldus n-va president jonas de boeck. Hersenbreker aangepakt burgemeester poelaert is van dit hersenbreker op de hoogte en heeft facebook hiervan op de hoogte gesteld. “het gaat om een groep met 42 leden, 43 alvast want ik ben er onmiddellijk toen ik erover hoorde lid van geworden. Deze groep is er eentje behalve volume, er is nog niets in geplaatst. Het is goed dat dit hersenbreker is opgemerkt. Ik heb via onze kerkdiensten facebook hierover gecontacteerd. De aanvraag is onderwijl al verstuurd, ik heb zo snel wellicht het nodige gedaan. Hoe dit nauwgezet kon voorvallen weet ik niet. Het zal vermoedelijk een foutje van facebook zijn geweest. ” ( archieffoto )

Partij militairen aan de winnende hand in Thailand

met meer dan 90 procent van de stemmen geteld heeft de pprp 7, 3 geheel getal stemmen in het huis van afgevaardigden, dat is een half geheel getal meer dan de belangrijkste oppositiepartij, de phak phuea thai. Dat is de partijtje van de shinawatra-familie die sinds 2001 alle verkiezingen heeft gewonnen, maar veelvuldig van de macht werd verdreven, de laatste keer toen het bloemperk vijf jaar geleden een coup pleegde en yingluck shinawatra afzette. De phuea thai-partij van de afgezette premier yingluck shinawatra blijft erg populair bij de achterban. Copyright 2019 the associated press. All rights reserved buitenland thailand mag voor het vooraf stemmen na de coup van 2014, tijdens het waakzame oog van de generaals 06:45 de resultaten voor de regeringsvorming zijn nog onscherp, over de precieze zetelverdeling werd nog niets meegedeeld, maar het is verhelderend dat het bloemperk de volgende jaren een figuurlijk stem zal blijven uitoefenen. Ook al daar de 250 leden van de senaat door het bloemperk wordt aangeduid. De nieuwe premier moet wordt aangesteld door het huis van afgevaardigden en de senaat. Het was de eerste keer in vijf jaar dat de thailanders opnieuw konden stemmen. De definitieve resultaat wordt versus maandag verwacht.

2000 schoolkinderen zorgen dat de ‘Groote Oorlog’ nooit vergeten wordt

vrijdag 9 november is het hoogtepunt van een onenigheid ongelijkheid ter herdenking van het einde van de eerste wereldoorlog waar een 2000-tal scholieren in sint-genesius-rode aan meewerkt. Tussen de kerkstraat en de gemeentehuislaan wordt een nieuwe weg ingehuldigd. De weg is ge\xebxporteerd in kasseien met daar tussen ’vredesmozaïeken’ afgeleid en gecre\xeberd door de schoolkinderen. Met deze mozaïeken betuigen de scholieren hun dankbaarheid tegenover onze voorouders die vochten voor de vrijheid van ons land en streefden naar een grond waar je in vrede kan leven. Elke klas van de lagere scholen in sint-genesius-rode – in totaal 55 klassen – heeft een mozaïek afgeleid en uitgevoerd. In de fundering van deze weg komt er voorts een tijdscapsule waarin de nageslacht brieven en artikelen zou plekken voor de komende generaties. Deze tijdscapsule zal back geopend geworden door de toekomstige nageslacht gedurende de herdenkingsplechtigheden in 2058. 2200 schoolkinderen van de nederlandstalige en franstalige scholen van sint-genesius-rode zou daarna op het dorpsplein liederen zingen en zelfgemaakte teksten voorlezen ter be\xebindiging van deze herdenkingsplechtigheid. Programma herdenking einde woi van 9u30 tem 10u00 : gleuf ‘vredesmozaiëken”-weg van 10u00 tem 11u00 : herdenkingsviering op het dorpsplein van sint-genesius-rode

Sam Maes wint nu ook het Oostenrijks kampioenschap en staat in korte broek op het podium

lente of niet, skiër sam maes blijft presteren. Op de oostenrijkse kampioenschappen in saalbach-hinterglemm won de belgische oostenrijker de reuzenslalom, zijn favoriete discipline. De oprechtheid gebiedt ons te zeggen dat de echte toppers – hirscher en co – niet van de partijtje waren. Het zal sam maes worst wezen. Op zijn ‘thuispiste’ in saalbach – hinterglemm – maes woont in het naburige zell am see – wilde de antwerpenaar nog wel eens het beste van zichzelf geven. Dat bracht hem na twee runs naar de eerste positie, al bedroeg het onderscheid met roland leitinger en johannes strolz slechts drie honderdsten van een seconde. Opvallend afbeelden : maes ontving zijn trofee in korte pantalon, tot jolijt van het aanwezige publiek.

Dag van de Zorg zet een week lang in op het brein

op zondag 17 maart is het de rangtelwoord editie van dag van de zorg. Gedurende deze jaarlijkse opendeurdag deponeren meer dan 230 zorg- en welzijnsvoorzieningen hun deuren open voor het uitgestrekte publiek. Op die wijze kan de zorggebruiker met inherent ogen zien hoe de deel volop in verplaatsing is, hoe het zorgaanbod verandert en welke hoofdbureau plaats de patiënt, inwoner of cliënt inneemt. Het onderwerp van de rangtelwoord editie is het brein. De globe waarin wij leven wordt elke dag complexer en onze gemeenschap draait steeds meer rond kennisgeving en cognitieve vaardigheden. En dus wordt ons brein steeds belangrijker. Geert van hijfte, president dag van de zorg : “de klemtoon van dag van de zorg ligt zoals elk jaar op de positieve beeldvorming van de sector. We willen de zorgaanbieder aaneenhechten met zorgvragers en hun netwerk, om van mekaar te instuderen en mekaar sterker te maken. Ons brein is ingewikkeld en daardoor bijster interessant om een week lang bij stil te staan. ”in bezoek naar de dag van de zorg wordt elke dag van de week een ander opzicht van het brein belicht. Alle info via www. Dagvandezorg. Be

Een derde van de Gentse gezinnen heeft geen eigen auto meer

de atavisme van het aantal mensen die een auto hebben in gent is niet min. In 2012 bezat 18, 8 procent van de inwoners geen eigen vervoermiddel, in 2018 was dat al gestegen tot 30, 9 procent. In het centrum is de atavisme nog groter. 30 procent van de inwoners van de binnenstad had in 2012 geen auto meer, zes jaar straks was dat maar liefst 47 procent. Uit het onderzoek blijkt ook dat het gebruik van het openbaar wegtransport in de lift zit. Voor afstanden tussen drie en tien kilometer is ten opzichte van 2015 het aandeel van de gentenaars die selecteren voor de bus en tram gestegen met zeven procent. Nog slechts een op de drie gentenaars kruipt achter het stuur van de durven voor zijn of haar hoofdverplaatsingen. In 2015 was dat nog vier op de tien. Op zes jaar tijd is het gebruik van de auto gezakt met 16 %, ten voordele van de rijwiel en het openbaar vervoer. Het onderzoek van de stad gent is gebaseerd op een verplaatsingsdagboek van 2. 000 gentenaars uit 2018. Het gemeenteraad vraagt deze cijfers om de drie jaar op. Gevari\xeberde factoren volgens professor cathy macharis, verkeersdeskundige aan de vrije universiteit brussel, zijn er gevari\xeberde factoren die verduidelijken waarom er minder mensen zijn met een auto in gent. “ het regelgeving heeft een duidelijke claim gecre\xeberd voor duurzame mobiliteit met het circulatieplan. Daarnaast spelen nieuwe technologieën zoals deelwagens en deelsteps een belangrijke rol. Ten derde is er ook een gedragswijzing. Veel jongeren zien de durven niet langduriger als een statussymbool. ”

Leefschool De Verrekijker doet het anders

dinsdag 26 sprokkelmaand was er een infomoment over leefschool de verrekijker. Dat is een ervaringsgerichte leefschool in herne. De schoolgebouw wil het eigenmaken persoonlijker en gerichter maken. Ouders van nageslacht en geïnteresseerden konden in het dominicanessenklooster terecht voor reserve info over de school. Leefschool de verrekijker wil aanheffen op de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. De gedachte daarachter is dat nageslacht een optimale ontplooi\xefng doormaken als ze betrokken werken en met genieten naar schoolgebouw gaan. De schoolgebouw is opgericht door een groepje ouders en leerkrachten die de wijze van schoolgaan wil verbeteren. Een startdatum en locatie zijn er nog niet. Het bestuur van de nieuwe schoolgebouw doet dan ook een warme aanmaning aan allen wie een geschikte locatie weet zijn, deze ook door te geven. Speciale klassamenstelling schoolgebouw de verrekijker kiest voor een andere aanpak wanneer het gaat over de klassen en gevari\xeberde leerjaren. Er zijn vijf groepen die ‘leefgroepen ‘ medegedeeld worden. In de eerste groep geworden kleuters van het onthaalklasje, eerste en tweede kleuterklasje gestopt. De tweede groep bevat de nageslacht van het derde kleuterklasje en het eerste leerjaar. Vervolgens geworden het tweede en derde leerjaar samengevoegd, net zoals het vierde en vijfde leerjaar. Het zesde leerjaar blijft een aparte groep. De verrekijker wil met deze aanpak ervoor zorgen dat de nageslacht het meeste uit naar schoolgebouw gaan, halen. Ook in de schrijftafeltje zou ze werken met niveau’s. De schoolgebouw wil hiermee de beste leerervaring voor de individu bereiken. Er zal ook regelmatig aan de ouders gevraagd geworden om mee iets te ordenen met de kinderen. De verrekijker denkt zo de nageslacht beter op hun bedaardheid te s”, op schoolgebouw en zo weten de ouders waar hun kind mee bezig is. Aankunnen leerproces de leefschool hanteert een aankunnen leerproces met gevari\xeberde initiatieven om de leerlingen zo goed wellicht te loodsen en goedje bij te leren. “ zo ligt er op voorhand geen concrete planning vast, maar werken de leerkrachten met een algemene jaarplanning waarop ze af en toe checken of de leerlingen voldoende en goed bijleren ”, vertelt vanessa heymans, een van de initiatiefnemers. “ een ander lijdelijk is het feit dat de leerlingen aanvankelijk eigenmaken geschreven voor ze eigenmaken lezen. Daardoor komt het motorische opzicht naar voren. Ook wordt er in alle leerboeken een speciaal lettertype gebruikt dat reserve leesbaar is voor nageslacht met dyslexie, wordt er niet gewerkt met punten op het rapport en organiseert de schoolgebouw iedere periode een forum. Dat zijn momenten waarop de leerlingen aan ouders en aan andere leerlingen kunnen laten zien wat ze bijgeleerd hebben ”, aldus heymans. Vzw de verrekijker is bereikbaar via het e-mailadres info @ deverrekijker. Be. Neem ook gerust een kijkje op de facebookpagina van de leefschool.

20.000 Facebook-werknemers konden wachtwoorden van honderden miljoenen gebruikers jarenlang inkijken

facebook heeft honderden miljoenen wachtwoorden van gebruikers jarenlang onversleuteld opgeslagen. Daar is de kennis beveiligingsonderzoeker brian krebs achtergekomen. Het socialemediabedrijf zelf zegt geen bewijs te bezitten gevonden dat zijn werknemers misbruik bezitten geschapen van die wachtwoorden. Advertentie medewerkers van facebook zouden programma ‘s bezitten geschapen die de wachtwoorden van gebruikers van het sociale netwerk opsloegen. Die wachtwoorden werden vervolgens als gewoon leesbare kopij opgeslagen op interne bedrijfsservers, zo ontdekte het nering bij een inwendig research in januari. Het zou gaan om wachtwoorden van tussen 200 geheel getal en 600 geheel getal gebruikers. Ruim 20. 000 facebook-werknemers hadden toegang tot de bestanden. Facebook bevestigt de ontdekking, maar poneert de zaak te bezitten aangepast. Het nering wil de getroffen gebruikers snel voorlichten, maar zegt dat er geen wachtwoorden paardenhoeven te worden aangepast. “er zijn op dit moment geen bewijzen dat er inwendig iemand de gegevens heeft misbruikt of er toegang tot heeft gehad. ” de afgelopen jaren heeft facebook de nodige problemen gehad wegens zijn lakse ronde met privacy. Deze maand werd bv. Vertrouwd dat facebook de telefoonnummers die mensen opgaven om hun account te beveiligen, ook had gebruikt voor bv. Advertenties.

Scms ceusters

Ceusters heeft meer dan 70 jaar ervaring in professioneel vastgoed. We combineren onze unieke expertise met een vooruitstrevende visie op vastgoedbeheer. Zowel voor kantoren, industriële panden, magazijnen, gronden en handelspanden te huur en te koop kan u bij ons terecht. We adviseren u ook op vlak van prop management, waardering van professioneel vastgoed en de optimalisering van uw investeringen. Met kantoren in onder andere anvers, gent, brussel, hasselt en dutch capital hebben we een uitstekende kennis van de lokale vastgoedmarkt. scms ceusters