Monthly Archives: September 2018

Vanhaezebrouck in de clinch met eigen fans: “In andere stadions duwen ze de spelers vooruit”

het zit niet snor tussen hein vanhaezebrouck en de fans van anderlecht. Paars-wit speelde op inherent veld teleurstellend 0-0 identiek tegenstrijdig sint-truiden. Toen de wisselbrief trebel-makarenko door de thuisfans op begrip onthaald werd, maakte de begeleider een wegwerpgebaar wending spionkop. Het opvallende seconde vond mogelijkheid in oogwenk 70 : de licht geblesseerde trebel moest naar de kant voor makarenko. De anderlechtfans pikten de wisselbrief niet en een luid fluitconcert volgde. Daarop volgde een veelbetekenend wegwerpgebaar van vanhaezebrouck wending inherent fans. “in andere stadions voel je hoe de fans de spelers vooruit duwen”, deelde vanhaezebrouck een niet mis te verstane messteek uit naar het inherent publiek. “als je niet weet waarom een speler vervangen wordt, reageer dan niet. Dat deden ze met amuzu ook, en die vroeg om zijn inherent wissel. Ze doen maar. . . ”

Asfalteringswerken Brusselsesteenweg (N290) in Merchtem

het bijkantoor wegen en autoverkeer voert op dinsdag 18 september asfalteringswerken uit op de brusselsesteenweg ( n290 ) in merchtem tussen het verkeersknooppunt van terspelt met de j. Stallaertstraat en het verkeersknooppunt van de m. Sacréstraat met de puursstraat. De werken starten om 6u en zijn afgerond tegemoet 18u. Als dit niet bestaanbaar is door onvoorziene omstandigheden, werkt de aannemer voorts vanaf woensdag 19 september 14u. Last de brusselsesteenweg wordt fulltime afgesloten tussen de rotonde “dooren” en het verkeersknooppunt van de m. Sacréstraat/puursstraat. Het autoverkeer wordt omgeleid via de straat “dooren”, de wolvertemsesteenweg ( n211 ), de reedijk, de bogaerdstraat en de stoofstraat. Er geldt een fulltime parkeerverbod in de werfzone. Fietsers kunnen gebruik blijven lepelen van het vrijliggend fietspad. De bussen van de lijn word omgeleid.

Charleroi kwalificeert zich voor derde voorronde Champions League

na de tweepunten-nederlaag thuis heeft charleroi dankzij een zege met vijf in denemarken tegemoet bakken bears zich plaatsen voor de beslissende voorronde van de champions league. Hunt en libert neerzetten onmiddellijk ( 1-11 ) de toon, marchant overschreed de twintigpuntengrens ( 18-39 ) en marnegrave plofte de maximale voorsprong van 22 eenheden ( 21-43 ) op het scorebord. Na de rust ( 30-47 ) smolt de karolingische voorsprong als sneeuwen voor de zon. Bakken bears nam bij 52-51 de voorgaan over. In een synoniem vierde kwart bracht marnegrave de spirous bij 60-61 permanent opnieuw op het zegepad. Katic legde de 69-74-eindstand vast. Charleroi werkte veek zorgvuldiger af en beheerste ook de rebounds. Charleroi speelt komende week twee duels tegemoet het spaanse murcia voor een toegangsbewijs in de champions league. Oostende is al direct plaatsen voor de reguliere wedstrijd van de champions league. Antwerp giants kan zich zondag plaatsen tegemoet cantu. Charleroi : ( 33 op 68 waarvan 6 op 16 driepunters, 2 op 6 vrijworpen, 23 ongemakken ) ford 0-3, hammonds 2-2, hunt 15-5, libert 3-2, marchant 2-0, marnegrave 4-6, mobley 9-7, demirtas 2-0, hervelle 2-0, katic 8-2. Kwarts : 14-29, 16-18, 27-12, 12-15.

Vlaams Belang Lennik met 14 naar de verkiezingen

vlaams bij trekt in lennik met 14 kandidaten naar de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenteraadslid filip rooselaers zal de tabel trekken. De 14 van vlaams bij lennik ( niet op volgorde ) : jurgen sluys, nancy van gheel, greta thomas, filip rooselaers, annie de ville, sharina mary, karine de smet, jürgen vandeweyer, bart van laethem, luc van hauthem, peter “ peet ” snauwaert, sally de gieter, marie-jeanne de brabanter en eric van zaelen. De belangrijkste speerpunten voor de komende gemeenteraadverkiezingen zijn voor vlaams bij bij andere het streven naar en het behoud van het vlaams aard van lennik, met ook de campagne contra de verbrusseling. Overigens ziet de partij de intercommunales liever vervangen door verenigingen van gemeenten, en moet er minder geworden besteed aan studies en studiebureau’s. ” bij sociale tehuis dient er prioriteit gegeven te geworden aan personen die over onze nationaliteit beschikken en die aantonen dat ze de nederlandse taal machtig zijn ”, klinkt het verder. “ er dient rekening mee verantwoordelijk dat zij die inherent zijn aan de administratief district voorgerecht aan bod komen. ” vlaams bij heeft nu 1 zetel in de lennikse gemeenteraad. De divisie hoopt die minstens te behouden.

“Poging tot ontvoering” blijkt misverstand: bestelwagen moest frieten leveren

start deze week kon je hier het verhaal aflezen van een jonge vrouw uit zemst die ‘s nachts op de rijwiel werd achtervolgd door een witte bestelwagen. De politie van zemst heeft het gebeurtenis speuren en zegt dat het één groot misvatting was. ” op fundament van de beschrijvingen van de vrouw over de ruimte en het tijdstip bezitten we onze camerabeelden onderzocht. We vonden de witte bestelwagen en contacteerden de chauffeur. De riskeren is van een leverancier die aardappelen moest aanleveren bij een frituur in de buurt ”, vertelt filip van steenbergen van de politiezone kastze. “ de frituuruitbater heeft ons dat ook bevestigd. Een poging tot aanranding is dus uitgesloten. ” de politie vertelt wel nog dat de man zich door het autorijden plausibel niet aan alle verkeersregels heeft gehouden. Viraal op sociale pers het nieuws over een mogelijke poging tot ontvoering in zemst verspreidde zich als een lopend vuurtje via facebook. “ we zien dat tegenwoordig wel vaker. Het vervelende is dat mensen hun verhaal online vergeten wensen en zelfs niet eens meer aansluiting inspreken met de politie ”, aldus van steenbergen. “ in dit geval was er bv. Op dat uur een ploeg present op 500 meter van de plaats. Als zij op de hoogte waarden geweest, dan hadden we alles mogelijk direct kunnen uitklaren. En waarden de inwoners van zemst niet onnodig ongerust geweest. ” de politie van de zone kastze doet een roep aan de inwoners om hen direct te opbellen wanneer ze iets verdachts opmerken. “ we zijn er dag in dag uit op ieder uur van de dag voor de mensen. We wensen gaarne bijstaan en direct ter plaatse komen, dus aarzel niet en bel 101 als er een hersenbreker is. ” foto : shirley de jong ( cc by-nc 2. 0 )

Groen Pajottenland richt Krommestraat in als fietsstraat en lanceert Lenniks Mobiliteitscharter

lennik is de scholengemeente van het pajottenland. dat is een belangrijke troef. maar op de eerste schooldag kwamen de pijnpunten van onze schoolomgevingen weer naar boven. rond heel wat opleiden is het weer een autokluwen van jewelste ondertussen dat met eenvoudige ingrepen substantieel kan verbeteren. ​groen lanceerde in de krommestraat een ambitieus mobiliteitscharter om de schoolgaande kindertijd een veilige en gezonde schoolomgeving aan te bieden in lennik. deze smalle straat staat symbool voor de mismatch tussen het beleid en de realiteit. de krommestraat moet volgens groenkleurig pajottenland word ingericht als fietsstraat aldaar zij vlakbij twee volwassene opleiden is gelegen. hier moet de zwakke weggebruiker ondubbelzinnig prioriteit krijgen. groenkleurig richtte deze straat even in als fietsstraat. verstreken het status quo : nieuwe fietsstraten! In lennik bestaan er al heel wat veilige schoolroutes die door de fietsende scholieren kunnen gebruikt worden. zo is er de trambedding, die een fietsveilig alternatief biedt naar enkele scholen. de herinrichting van de schapenstraat, die al jarenlang op zich laat afwachten, zal twee reglementaire fietspaden meebrengen die van uit het noorden van de gemeente een veilige route vormen. ” maar het kan beter. ook op korte termijn. met de symbolische inkleuring van de krommestraat als fietsstraat doneren we het signaal doneren dat de lennikse mobiliteit nood heeft aan een nieuwe impuls, die de zwakke weggebruiker centraal poneert in het beleid. groenkleurig spreken ervoor om deze smalle straat voorts in te sturen als fietsstraat naar het go! Secundair educatie en het sint-godelieve organisatie ( sgi ) ”, zegt hendrick schoukens, lijsttrekker van groenkleurig lennik. ” maar ook op andere geplaatst is de inrichting van fietsstraten wenselijk. de herinrichting van de volwassene vijverseleweg als fietsstraat is uiteraard nu de straat in de voormiddag veel fietsers ontvangt positie sgi en deze straat ook te midden van een netwerk van wandel- en fietsroutes ligt. ” een nieuw mobiliteitscharter ” met groenkleurig pajottenland willen wij streven naar een nieuw mobiliteitscharter, gebaseerd op het onlangs goedgekeurde mobiliteitsplan. het vormt de stap van de theorie naar de praktijk. dit oorkonde wordt tezamen met de scholengemeenschap en de betrokken ouders en landbewoners uitgewerkt in functie van de betere dekking van de veiligheid van onze allerkleinsten. het is het schimmel van proactief beraadslaging met alle bevoegde instanties, inclusief de vlaamse instanties gerechtigd voor de gewestwegen waarlangs een veel opleiden zijn gelegen. ” ” wij scheppen conventie van alle expertise die vanuit de scholengemeenschap, het middenveld en de landbewoners wordt aangeleverd en zouden zelf ook metingen doen om objectieve gegevens te bekomen ”, aldus hendrick schoukens. theezeefjes speerpunten voor méér verkeersveiligheid! ” het mobiliteitscharter is gestoeld op het stop-principe ( stappen, trappen, openbaar afvoer en privé-vervoer ) en vult dit voorts in op onderstel van volgende redenen : 1 ) mobiliteitsplanning op maat : wij werken concrete oplossingen uit voor urgente problemen, met proactieve medezeggenschap voor alle betrokkenen. er wordt prioriteit gegeven aan de bestaande knelpunten in en rondom schoolgemeenschappen die onze allerkleinsten in ramp brengen. 2 ) streeksamenwerking : mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrens. wij pleiten voor streekoverleg om op bovengemeentelijk niveau zinvolle stappen te leggen naar meer verkeersveiligheid voor de pajotse jeugd. 3 ) beter verzorgd èn meer fietspaden : wij leggen in op de verdere uitwerking van een robuust netwerk van veilige fietspaden tussen de verscheidene deelgemeenten in lennik. bestaande fietspaden word nauwgepast verzorgd en er wordt nagedacht over het behoud van de fietssuggestiestroken in het centrum. 4 ) schoolstraten : de lennikse straten waarlangs opleiden zijn gesitueerd word schoolstraten, wat betekent dat zij geheel of gedeeltelijk word afgesloten bij de start en het einde van de schooldag. er wordt bekeken in welke mate ook de n282 ter hoogte van de nietig prins tussentijds een ( gedeeltelijke ) schoolstraat kan word en hoe de situatie ter de assesteenweg kan word verbeterd in functie van ’t rakkertje. 5 ) fietsstraten en -zones : wij scheppen werk van meer fietsstraten, waar de fietsers eenduidig prioriteit krijgen op de auto en die bij prioriteit bijvoegen op de fietsroutes positie de lennikse scholen. er wordt nagedacht over de inrichting van een fietszone in en rondom het centrum van lennik. 6 ) veld- en voetwegen als volwaardig alternatief : waar de bestaande fietsinfrastructuur niet voldoen, sturen wij – waar voorstelbaar – veld- en voetwegen in zulk dat ze door de schoolgaande kindertijd als alternatief kunnen word gebruikt. betonstroken kunnen hier een tussenoplossing vormen. 7 ) mobiliteitstoets bij nieuwe projecten : mobiliteit wordt een relevant beoordelingscriterium bij de vergunningverlening voor nieuwe projecten in lennik. projecten die de zwakke weggebruiker achteruit pretenderen word niet vergund. bij elke rekest wordt bekeken welke opportuniteiten zich aandienen om de verkeersveiligheid in de omstreken te verhogen. ”

Wat kunnen we leren van polyamorie?

bo standaert, de stamvader van polyamory belgium en zelf al vijf jaar bewust polyamoureus, definieert polyamorie als “het openstaan voor meer dan één intieme band tegelijkertijd, op een ethische manier en met toestemming van alle betrokken partijen. ” een relatievorm dus, waarbij meerdere romantische relaties tegelijkertijd wellicht zijn, en waar goede communicatie en respect voor jawel aan de poot liggen. Volgens slabbinck kunnen veel mensen die monogaam zijn, of dat trachten te zijn, iets aanleren van het ethische facet van polyarmorie. “mensen willen bewuster aanleren selecteren voor de relatievorm die het best bij hen past”. Niet monogaam van nature onze monogame cultuur is heel sterk cultureel bepaald volgens seksuoloog wim slabbinck. “wanneer je alle culturen in de grond op een rij zou zetten, is maar 17 percent van alle culturen monogaam. Ook als je kijkt naar ons verleden als mens merk je dat ons brein niet immer ingesteld is op dat monogame leven. Als jagers-verzamelaars deelden we alles, van vuur tot substantie, maar evengoed onze partners. ” ook in het dierenrijk is monogamie vaak ver te zoeken. “daar kan je alle monogame soorten haastigheid op een hand tellen”, vertelt slabbinck. Zo is slechts 3 percent van alle diersoorten monogaam. Zelfs de zwaan, het voorbeeld voor romantiek en liefde, is meer promiscue dan we denken. Genetisch is polyamorie dan geen natuur, maar iets waar je voor kiest? standaert merkt dat er hier nog heel veel gevari\xeberde meningen over zijn. “voor mij is het een beetje een geaardheid. Je staat ergens op een spectrum, wat op dat tijdstip je smaakwaarneming voor een inschatten relatievorm weerspiegelt. Dan kan het zijn dat je voorheen monogaam of polyamoreus bent. Maar je relatievorm is voornamelijk wat je ermee doet. Zo kan je je polyamoreus voelen, maar wel in een monogame betrekking zijn. ” slabbinck nuanceert dit. “geaardheid is niet immer een keuze. Iemand die homo is en per se hetero wil zijn, dat is enorm moeilijk. Om polyamorie echt als een natuur te aanschouwen, gaat mij te ver. ” maar niet allen roeit met dezelfde riemen als het aankomt op partnertrouw, merkt slabbinck op. “ zo is er het hormoon vasopressine, dat je kan zien als een monogamie- of bindingshormoon. Maar niet elke man of vrouw is even passend om dat te ontvangen. Dat wil zeggen dat mensen die het hormoon niet goed ontvangen, meer kans hebben om een scheiding mee te fabriceren of overspelig te zijn. Wat bewijst dat er zowel cultureel, geschiedkundig, maar ook op genetisch vlak verschillen zijn tussen mensen. ” taboe voegwoord polyamorie nog steeds in de taboesfeer hangt, wil standaert het niet opdringen aan anderen. “ik zit hier niet om te zeggen dat polyamorie voor allen het beantwoording is. Het is een beantwoording, net als monogamie. Het is evenwaardig. ” ” maar ik vind het important dat mensen op een tijdstip in hun leven de oplossing stellen. Veel mensen gaan gewoon onmiddellijk naar monogamie, want dat zit hier in onze cultuur ingebakken. Meestal poneren ze zich niet de vraag. ” “het is geen uitkomst, ” zegt slabbinck, “eerder een alternatief op een monogame relatievorm. ” bekijk hieronder het gesprek uit “ van gils & amp ; gasten ” video stichten video player laden. . .

Droogtecommissie adviseert om droogtemaatregelen te versoepelen

de droogtecommissie van de vlaamse overheid adviseert alle provinciegouverneurs om de droogtemaatregelen te versoepelen. ” omwille van het gedaalde drinkwaterverbruik en de beschikking van regenwater verdwijnt de nood aan beperkingen op het gewoonte van leidingwater, grondwater en regenwater. Daarom adviseert de droogtecommissie van de vlaamse overheid aan de bevoegde instanties om de gebruiksbeperkingen in te trekken. Het gaat dan onder meer om het wassen van de wagen, bevochtigen van gazon en tuinen, beregenen van sportvelden en akkers,. . . ”, staat te lezen op de website van de droogtecommissie. Volgens de droogtecommissie bezitten de gouverneurs de capabelheid om de versoepelde maatregelen in hun provincie aan te passen. Een officieel kennisgeving hierover kregen we nog niet, maar de gemeente zaventem laat via haar website ondertussen ken dat er een aanpassing gebeurde. Wat wel al officieel is dat het risicoloos wel ontoelaatbaar blijft om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen. Toch is er hier wel al een abnormaal van volume : boeren toestemmen water uit beken pompen voor hun vee gegevensbestand maatregelen tegemoet onnodig waterverbruik blijven van volume

Palestijnse tiener overlijdt aan verwondingen na Gaza-protest

” de jongen stierf aan een hoofdwonde ”, dat zei de bron in het ministerie en vroeg om anonimiseren te blijven. De zijn weigerde ook om verdere finesse te geven. De voorlichter van het ministerie van volksgezondheid in gaza, ashraf al-qidra, had vroeger beduid dat de jongen door israëlische gevechtstroepen was neergeschoten. Maar volgens israëlische pers is de jongen omgekomen door een baksteen die gedurende de protesten op zijn opperhoofd terecht was gekomen. Ook de voorlichter van het israëlische bloembed zei : “ volgens indicatoren en getuigenissen, is de jongen overleden aan de verwondingen veroorzaakt door stenen gegooid gedurende de gewelddadige rellen. ” de voorlichter zei voorts dat er “ toenemende indicatoren uit gaza komen die de betrouwbaarheid van de oorspronkelijke getuigenis van het palestijnse ministerie van volksgezondheid over de dood van de jongen in twijfel voorttrekken ”. Protesten strijdig israëlische bezettingsmacht de protesten strijdig de israëlische bezettingsmacht begonnen een semester geleden. De demonstranten demonstreren voor het gewoonterecht op terugkeer naar hun land dat ze gedwongen moesten ontruimen toen israël werd gesticht. Al-qedra zei dat sinds de begin van de protesten op 30 maart, het israëlische bloembed 178 personen heeft doodgeschoten. Meer dan 19. 000 personen raakten gewond. Afgelopen zaterdag schoten israëlische soldaten aan de begrenzing een jihadistische activist neer die het grenshek naderde, zeggen medische bronnen. Israëlische bronnen binnentreden dat die man vroeger een jood had neergestoken. Activisten in gaza vormden de voorbije dagen groepjes die de prikkeldraad van het grenshek stuksneden, israël binnendrongen, daar autobanden in brand staking en vervolgens terugkeerden naar gaza. Ibrahim al-madhoun, een staatkundig analist pro-hamas, zei dat het hun doel is om de israëlische bezettingsmacht te verstoren en uit te putten.

‘t Bijgaards Ateljee dompelt ‘La Motte’ in zwart-wit

’t bijgaards ateljee exposeert in het mooie slot la motte ( sint-ulriks-kapelle ) de titel : kleurt ‘ la motte in zwart-wit vormt de rode garen van de tentoonstelling. Je kan ontmoeten met het werk van de ateliers getekend en keramiek. De werken geworden opgesteld in het slot en de tuin. Voor de tuin maakte elke deelnemer één of meerdere schaakstukken. Naast aardewerkproduct zal het ook lust zijn van het bijster gevarieerde werk van de groep “tekenen en schilderen”. Ben je ook nieuwsgierig ga dan beslist langs. De loopplank wordt neergelaten op vrijdag 21/9/2018 om 19 u. Op zaterdag 22 september is allen ontvangst van 10 u tot 18 u. Zondag 23 september kan je een visite brengen van 10 u tot 17 u en dat in lumbeekstraat in kapelle.