Monthly Archives: May 2018

Sp.a vooruit geeft jong talent een duwtje in de rug

de lokale sp. A basisbestanddeel in liedekerke geel op haar tabel het volste vertrouwen aan de jeugd. Op de derde ruimte doet larissa cobbaert, de lokale voorzitster van de jongsocialisten, een gooi naar een mandaat in de gemeenteraad. Larissa wil zich voluit geven voor een maatschappelijk, innovatief en leefbare gemeente. Ook krijgt ze de ervaren ondersteuning van de uittredende schepen johnny van droogenbroeck ( 4e ruimte op de tabel ) en hans eylenbosch ( 5e ruimte ). Uittredend ocmw-raadslid rita van vaerenbergh zal lijstduwer zijn. ( foto1 : vlnr : hans eylenbosch, johnny van droogenbroeck, jan velleman, president en larissa cobbaert ) ( foto 2 : rita van vaerenbergh ( l ) jan velleman president ( r ) )

Papa vergeet pas geadopteerde dochter (1) bij 31 graden in wagen: meisje overlijdt

ternauwernood één jaar oud was ze, en net geadopteerd door matt en jenny barker. Op een hectische ochtend bracht matt het meisje en zijn andere dochter naar de kinderopvang, maar in zijn bijna vergat hij één van zijn dochters uit de wagen te halen. Matt en jenny barker uit het amerikaanse nashville hadden hun eenjarige dochter katera nog niet eens zo lang geleden geadopteerd. Woensdag vertrok matt op zakenreis, maar hij zou vantevoren hun twee dochters nog verwijderen naar de kinderopvang. Hij had bijna, en in zijn bijna moet hij zijn laatstgeborene dochter vergeten zijn. Hij zette zijn oudste dochter af bij de opvang, keerde back naar huis en belde een taxi naar de luchthaven. De eenjarige katera bleef ge\xefsoleerd achter in de alsmaar warmer wordende wagen. Foto : politie mama jenny was al voor de terugkeer van haar man naar haar werk vertrokken. Het was pas toen zij de nageslacht wilde gaan omhooghalen, dat ze merkte dat er iets mis was. De opvang vertelde haar dat haar laatstgeborene dochter die dag niet gebracht was. “ze heeft direct haar man gebeld en realiseerde toen dat katera nog in zijn wagen moest zitten”, liet de politie van nashville weet in een persmededeling. Het meisje moet zowat 10 uur in de wagen gesetteld hebben. Eenmaal thuis heeft jenny er nog alles aan gedaan om het meisje te redden, ze heeft haar nog pogen te verlevendigen tot de ziekenwagen kwam, maar het mocht niet baten. In het ziekenhuis werd het meisje direct dood verklaard. Ook de biologische mama van katera werd op de hoogte gesteld. Ze vertelde newschannel 5 dat het adoptiebureau haar had toestaan weet dat “er een vreselijk ongeluk” gebeurd was. Ze was kapot van het televisiejournaal en wil juist weet wat er gebeurd is. Volgens de politie vloog ook matt direct naar huis back en werkt het koppel mee in het onderzoek. Er werd geen portest ingediend.

Digitale attesten van gemeente Sint-Pieters-Leeuw ook rechtsgeldig en onvervalsbaar

voordelen voor allemaal het bestuur koos voor een e-loket overmits het gevari\xeberde voordelen met zich meebrengt, zowel voor het bestuur en de medewerkers, als voor de inwoners. Inwoners kunnen loketbezoeken schuwen en moeten ook niet meer onnodig snipperdag opnemen. Via het e-loket kan je papieren 24/24u-7/7d afhalen én doorvertellen aan derden. De meeste attesten en uittreksels word onmiddellijk na betaling digitaal ontvangen. Voor sommige uittreksels blijft een tussenkomst van de engageren burgerzaken nodig. In dat geval wordt het document zo spoedig denkbaar digitaal gezonden. De afgeleverde papieren zijn volledig legitiem, zowel de digitale als de afgedrukte versie. Door het e-loket kunnen de aanvragers de gedrang en de wachtrijen aan de loketten vermijden. In 2016 ontving het bestuur 3570 aanvragen voor attesten/uittreksels uit bevolkingsregisters, 113 uit de registers van de burgerlijke stand en 1241 uit het strafregister. Op termijn zou er hiervoor minder mensen naar de loketten komen, waardoor de medewerkers aan de loketten andere taken in handen kunnen nemen. Tarieven attesten/uittreksels blijven hetzelfde omdat je voor één bepaald document slechts één tarief mag bezigen, blijft het tarief voor een digitaal document hetzelfde als bij afhaling aan het loket. Communication en promo om het e-loket zo snel denkbaar ingang te permitteren menen, wordt een promotiecampagne gevoerd. De nieuwe online dienstverlening wordt dan ook aangekondigd via infoleeuw, de elektronische circulaire en facebook. Daarnaast word er ook affiches uitgehangen in de gemeentelijke gebouwen en word er flyers ter vergunning beweren, die uiteraard ook aan de loketten meegegeven zou word met de inwoners. Wedstrijdje het bestuur beloont de 50ste, 100ste en 150ste verzoeker graag met een mand vol lekkere streekproducten.

Spaanse premier Rajoy weigert nieuwe verkiezingen te organiseren

ciudadanos, de liberale partijtje, heeft al toelaten wetenschap dat ze de motie niet steunt, maar vraagt wel vervroegde verkiezingen. Maar rajoy weigert vervroegde verkiezingen uit te brief, en noemt de motie van de socialisten schurkachtig voor spanje. “ de motie is schurkachtig voor de stabiliteit en gaat het geldelijk heling strijdig ”, zei rajoy. Wanneer er over de motie gestemd zal worden in het parlement, is nog niet duidelijk. De socialisten opvoeden de grootste oppositiepartij in het parlement, maar hebben veel te weinig zetels om de motie te toelaten goedkeuren. Het radicaal-linkse podemos zou zijn toeverlaat beloven, maar het liberale ciudadanos dus niet. In spanje houdt een motie van wantrouwen in dat je een alternatieve kabinet aanbiedt. Dat zou dan een kabinet van socialisten tijdens aanvoeren van partijleider pedro sánchez. Die wil ciudadanos niet steunen. Ciudadanos heeft zelf meer baat bij vervroegde verkiezingen, aldaar ze de grootste partijtje is werd in de peilingen. Toch kan de motie van de socialisten in theorie nog genoeg toeverlaat krijgen om de kabinet te doen vallen, zelfs buitenshuis de toeverlaat van ciudadanos. Maar dan willen haast alle andere oppositiepartijen ze goedkeuren.

Groen Pajottenland lanceert thema’s en lijsttrekkers

groenkleurig pajottenland heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan het betrekken van mensen en de constructie van ordners in de filtreren pajotse gemeenten. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, zet de nieuwe streekpartij in op positieve coalitie in de hele regio. Groenkleurig pajottenland kijkt voorts dan de eigen kerktoren en stelde haar prioriteiten en gemeentelijke lijsttrekkers daarom afgelopen weekend tezamen voor, in positie van louter speciaal per gemeente. Groen zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober met eigen groen-lijsten in gooik, lennik, pepingen en roosdaal. In pepingen en roosdaal is dat voor de eerste keer ooit. In de andere pajotse gemeenten zijn er nou niet toereikend vrijwilligers gevonden voor de verkiezingen, maar groenkleurig pajottenland blijft ook in bever, galmaarden en herne actief door er acties te organiseren. Trekkers lijsstrekker in gooik is alwin loeckx gevolgd door kirsten de weerdt. “ of we als groenkleurig inclusief of in inkeping naar de kiezer rukken, is nog niet helemaal verstaanbaar ”, aldus alwin. In lennik zal hendrik schoukens de omlijsting rukken, gevolgd door an lovato en freddy kempeneer. Lijstduwer zal stefaan jans werd, die vorige verkiezingen nog tractor was voor groenkleurig lennik. Toen nog in inkeping met sp. A. In pepingen is koen van cauter de lijsttrekker en in roosdaal is dat marc devits. Dat de bekendmaking van de lijsttrekkers op een tezamen lanceringsmoment gebeurde, is een bewuste strategie. “ als groenkleurig pajottenland loeren we voorts dan de eigen kerktoren ”, zegt alwin loeckx. “ heel wat van onze ideeën zijn niet inclusief relevant voor één vaststellen administratief district, maar gelden voor de hele regio. Uiteraard zullen er per administratief district wel speerpuntthema ‘s zijn. ” in roosdaal bijvoorbeeld gaat groenkleurig resoluut voor een transparantere politiek. “ in roosdaal bezitten we spoedeisend behoefte aan zuurtstof in de staatkundig ”, zegt marc devits. “ er is ook veel te weinig lange termijnvisie op tal van vlakken zoals mobiliteit. Dit moet én kan absoluut anders. ” vuile was groenkleurig wil de kiezer wel overtuigen met een batig verhaal. “ het is niet de bedoeling dat we de ‘vuile was ‘ van anderen buitenhangen ”, zegt alwin loeckx. “ we verlangen de mensen overtuigen met ons eigen vertelling waarvan we overtuigd zijn dat het menselijker, eerlijker en gezonder is. ” of er met dat vertelling veel stemmen gehaald zal werd, blijft de hamvraag. “ of het nu in de meerderheid, de oppositie of helemaal niet in de gemeentebestuur is maar via participatiegroepen of actiecomités : onze stem zal sowieso risicoloos gehoord worden. Dat bezitten we de afgelopen inweken in gevari\xeberde projecten al bewezen ”, zegt hendrik schoukens van groenkleurig lennik. ” overmits we nou nergens een zitbank bezitten, kunnen we echt niet verliezen ”, sluit freddy kempeneer af. Wolven de komende inweken en maanden rolt groenkleurig pajottenland een activiteitenprogramma uit in alle pajotse gemeenten om thema’s op de notulen te zetwerk en meer mensen te betrekken. Eerstkomende groen-activiteit is de bruegel bio-wandeling op zaterdag 28 april in gooik over stellingname akkerbouw, natuur en landschap. Nadien monitoren tijdens andere nog een klimaat- en duurzame energie wandeltocht via de mark, parade van film ‘pajottenland’ in bever over streeksamenwerking, dag van het park in pepingen ( groenere dorpen ), debat over fijn stof en mobiliteit in roosdaal en een infoavond in lennik over… wolven. Meer info over de mensen, thema’s en acties van groenkleurig in het pajottenland : nieuwe webstek : www. Groenpajottenland. Befacebook pagina : www. Facebook. Com/groenpajottenland activiteitenprogramma : www. Groenpajottenland. Be/evenementen

Vanwaar de onrust over de nieuwe eindtermen?

waarover gaat het deze keer? op dit oogwenk geworden de eindtermen voor de eerste graad middelbaar educatie vastgelegd. Dat gebeurt vak per vak, elk in een eigen comit\xe9 met experts, pedagogen en leerkrachten. De eindtermen inschatten wat een kind moet weten en kunnen op het einde van een schooljaar. Met die eindtermen gaan de onderwijskoepels ( katholieke, go, steden en gemeenten,. . . ) aan de slag. Zij verfijnen en fabriceren er per dak eigen conrete leerplannen van. Als de vakcommissie na maandenlang debatteren tot een besluit komt, geworden die eindtermen nagekeken door de valideringscommissie. Als daar het licht op groen gezet wordt, moet de eindtermen ook nog eens iedereen naar het parlement. Pas als ze daar goedgekeurd geworden, kan aan de leerplannen begonnen worden. Vermits minister van educatie crevits op 1 september 2019 wil starten met de nieuwe eindtermen en leerplannen, zal het nu vooruit moet gaan. De temperatuur stijgt dus. Wat zijn de bezorgdheden? na een rondvraag bij vakcommissieleden, bestuurders en dirk vanhamme zijn er een paar duidelijke lijnen. Voor een aantal vakken ligt de lat hoger dan voordien. Dat is al risicoloos zo voor rekenkunde, geschiedenis en aardrijkskunde. Bij de taalvakken zijn de meningen verdeeld maar hoofdzakelijk zeer afwachtend. Allen heeft de mond vol van het ‘kader’. Bij het uitbouwen van de nieuwe eindtermen moet de comit\xe9 invetten van een strikt vastgelegd kader. Bv. Dat het aantal eindtermen minder moet. Dat heeft als mazzel dat er wat meer vrijheid is voor een schoolmeester om tot de minimumdoelen te komen. Zo kan er in de toekomst bij geschiedenis en aardrijkskunde meer ingespeeld geworden op de actualiteit en de leefwereld van leerlingen. Bij geschiedenis zal naast feitenkennis een nieuwe dimensie toegevoegd geworden : de leerlingen moet ook met die bekende aan de slag en abstract redeneren. Bij aardrijkskunde zijn de eindtermen zo geformuleerd dat leerkrachten met hun leerlingen bepalen wandelen moet doorlopen om de doelstelling te kunnen halen. Het mazzel is direct ook een voorstelbaar nadeel : minder en algemenere eindtermen kan volgens sommigen alle kanten op met de uitwerking in leerplannen. Zou de leerkrachten en experts daar nog gehoord geworden? als laatste is er nog de verontrusting om de hervorming van de eerste graad. Dat wordt een brede eerste graad. Leerkrachten zijn bang dat hun vak niet meer als vak staand zal blijven. Het zou kunnen dat in de toekomst bepalen vakken gebundeld geworden tot één vak. Met eindtermen die algemener zijn, zouden dan wellicht wel vakspecifieke bekende of vaardigheden verloren kunnen gaan. Bij leerkrachten taal komt daar nog een vrees bovenop. Nu er zoveel energie gestoken wordt in het stem-verhaal ( science, technology, engineering en mathematics ) lijkt taalonderwijs in een verdomhoekje te raken. Maar benadrukken ze bij de taalvakken : er zijn nog geen definitieve teksten, we afwachten nog af voor we echt uitspraken gaan doen.

Feest in Breughelbroek in Zellik

op woensdag 9 mei aanvang om 15u ‘breughelbroek feest’. allen is welkom in de theodoor coppensstraat in zellik. inwoners die zin hebben om hun talent te voorvallen, kunnen dat op het volwassene platform van ‘zellik got talent’! Van humor tot rietje, van kunst tot poëzie… alles kan. op het planning : ⦁ de bib verkoopt boeken⦁ ’t smiske organiseert een samenzang⦁ wandelclub ‘de trekplosters’ organiseren een kinderzoektocht⦁ de muziekacademie komt ter met een strijkersorkest⦁ sarah komt ter met haar dansstudio⦁ je kan een foto met je buur/vriend consumeren in de fotobooth⦁ gratis fietsgraveren : de preventiedienst van de lokale politie nodigt de bezoekers uit om met de tweewieler te komen. tot 17. 30 uur is het fietsgraveren gratis. deze antidiefstalmaatregel gebeurt op fundament van het rijksregisternummer. je dient dus je identiteitskaart mee te brengen.

Code oranje voor onweer ook vanmiddag van kracht, noodnummer 1722 blijft actief

tussen de activatie van 1722, dinsdagmiddag om 12 uur, en moment, kreeg de engageren al 518 aansporen naar reden van het onweer. De meeste daarvan kwamen uit franstalig belgië : 200 uit luik en 393 uit henegouwen. Daarna monitoren de provincies antwerpen ( 36 ) en vlaams-brabant ( 29 ). De aansporen gaan overwegend relatie over wateroverlast, zoals rijwegen en kelders die gedurende water zijn gelopen, maar er zijn ook telefoons geweest voor blikseminslagen en omgewaaide bomen. Voor 112-directeur erwin hertens heeft 1722 opnieuw zijn nut bewezen. “ dankzij dat nummer raakt het noodnummer 112 niet overbelast gedurende een onweer en moet mensen die in levensgevaar verkeren niet overbodig wachten. ”

Bart Anneessens Cops en Pittaboys brengen Russische hymne … voorlopig in het Vlaams

bart anneessens cops en de pitaboys stelden afgelopen weekeinde bij ‘zuun swingt ‘ het lied voor dat ze tezamen maakten in het kader van het wereldkampioenschap galabal deze seizoen in rusland. Het ging om een nederlandstalige versie van de hymne die ze in dwangbevel van de ceo van gazprom maakten voor de russische nationale voetbalploeg. De officiële versie van het lied wordt op 14 mei voorgenomen in rusland. Er zal ongeacht de nederlandstalige en russische ook een engelstalige versie geworden uitgebracht. Lees hier hoe de russen bij bart en de pittaboys terecht kwamen : bart anneessens cops op internationaal avontuur

Icoon van Turkse tegencultuur brengt psychedelische trip naar AB

de brusselse ab focust dit jaar op protestmuziek, en dus staat de rebelse folkzangeres selda bağcan er deze week op het podium. De kwieke 70-jarige is het kritische boegbeeld van de anatolische psychedelica, die nou aan een revival toe is. Annoncering de hernieuwde belangstelling voor de mix van traditionele turkse muziek en westerse rock ontstond rond 2010. Artiesten als mos def en the gaslamp killer sampelden toen vlijtig uit de turkse muziekgeschiedenis, en producers als barış k. En todd terje vertaalden het erfgoed nog meer naar de dansvloer. Dankzij etiketten als finders keepers en pharaway sounds verschenen ook een hoop albums uit de vergulde tijd van de anatolische rock opnieuw op vinyl, en de songs van selda bağcan doken zelfs op in de tv-serie 90210 en het computerspel skate 2.