Glazen van Guuekenéér-Kesmesbie zijn gearriveerd

de unieke glazen van het limited edition kesmesbie zijn aangekomen in de cam. het kesmesbie is het broertje van de succesvolle tripel de guuekenéér. rep je om de pakketjes te orderen! De cam biedt een pakketje aan met een fles kesmesbie, een glas en een geschenkje. de fles en het glas dragen een aantal van 1 tot 300. het is de bedoeling dat de klanten hun pakketje ( es ) op voorhand bestellen. ze kunnen een eigen geluksnummer schiften, als het nog vacant is. je kan je baal ook laten uitbreiden met een guuekenéér en het ook horende bierglas. de pakketjes : -1 glas + 1fles 0. 50cl kesmesbie – genummerd + geschenkje : 12 € -1 glas + 1fles 0. 50cl niet genummerd guuekenéér¨ + vorig baal 20. 90 € zie ook : broertje voor guuekeneer smullen met pasen en moederdag het brueghelbuffet, dat het uitbatersteam van de cam in november 2017 voor her voorgerecht aanbood, was een evident succes. motieven toereikend om er een traditie van te maken. na het valentijnsmenu volgt er buffetten met aangepaste inkleding en gerechten ter plek van pasen ( 31 maart en 1 april 2018 ) en moederdag. ( 11, 12 en 13 mei 2018 ) boeken is noodzakelijk : 02-532. 21. 32 of via mail : volkscafédecam @ hotmail. com. info : webstek de cam

Romelu Lukaku vraagt (en krijgt) nummer van TheColorGrey voor reclamecampagne

wie romelu lukaku nog meer wil doorgronden, kan sinds vandaag naar “ new levels ” toehoren, het nieuwe numero van thecolorgrey ( will michiels ) dat hij op verzoek van de rode duivel grenslijn en dit voor een internationale reclamecampagne van een schoenenmerk. ” een dikke tijdsperiode geleden was ik op visite bij mijn grootouders toen romelu mij een bewering via instagram stuurde ”, zegt thecolorgrey op werkplaats brussel. “ hij vertelde me over een project waar hij me graag bij wou. Hij vroeg me een numero te geschreven waarin ik me in hem verplaatste, waarin ik over zijn kindertijd vertelde en de weg die hij heeft afgelegd. Uiteraard moest ik daar geen 2 keer over nadenken. ” video stichten video player laden. . . ” ik ben romelu heel dankbaar. Als je hoort welke namen hierbij zijn betrokken, hadden ze evengoed een amerikaanse artiest kunnen nemen. Hij wou het echt met mij doen. Dat toont wie hij is. We kennis mekaar niet goed, maar hij navolgen mijn rietje en we lijnen mekaar regelmatig berichten via instagram. ” ” ik heb hem een paar beats doorgestuurd en hij mocht zijn favoriete kiezen. Daarna ben ik gaan geschreven en hebben we opnames geschapen in manchester. Sommige brokken kopij komen letterlijk uit interviews met romelu. Hij was erg tevreden met het resultaat. ” hieronder kan u het volledige gesprek met thecolorgrey op werkplaats stad beluisteren :

Herne bedankt muzikant Eddy Peremans met cultuurprijs

vanuit de cultuurdienst werd veelvuldig aangedrongen bij eddy peremans om op te stappen gedurende de uitreiking van de jaarlijkse cultuurprijs tot de cultuurambtenaar moest bekennen dat de eerbewijs dit jaar zou uitgereikt word aan de befaamde inwoner van kokejane. Eddy gaf zich gewonnen en mocht de jaarlijkse cultuurprijs in handen gebruiken als toegeving voor zijn muziek carrière. Hij luisterde de ceremonie op met liedjes die meestal ronddwalen ontsprongen in zijn heimat. De fotowedstrijd ging naar luc robaert met een foto van een poort tot een groen landschap. Vier leerlingen van de succesvolle muziekacademie kregen de eerbewijs ‘jong talent’, maar geen van hen kon die eerbewijs in ontvangst nemen. De universiteit telt in herne 400 leerlingen. De solidariteitsprijs ging naar de vzw meegaan. Meegaan probeert jong volwassenen met een mentale beperking aan het werk te helpen. In maart opent in het dominicanessenklooster een bakkerij. Om de kosten te promoten dragen wordt er op 1 en 2 maand een spaghettifestijn aansprakelijk in sint-pieters-kapelle. De eerste carrièreprijs ging naar ghislain verkens die heel wat taferelen uit herne heeft gefilmd. Dankzij hem werd heel wat nalatenschap uit de gemeente voor het nageslacht vast gelegd. De volgnummer carrièreprijs werd uitgereikt aan godelieve deschuyfeleer die al haast 12 jaar het leven in herne en bever verslaat op editiepajot. Ze doet dat met haar beruchte nauwkeurigheid die gedurende de viering ook eens op haar werd uitgetest. Wethouder van cultuur marie-louise de vriese, zal er gedurende de volgende legislatuur niet meer bij zijn. Zij verdient meer dan een pluim voor haar jarenlange inzet als schepen.

Eindejaarspremie gebruiken voor fiets, laptop of pensioensparen? “Niet voordelig op lange termijn”

het einde van het jaar is in gezichtsveld en dat betekent dat heel wat werknemers de kans krijgen om hun eindejaarspremie in te omruilen voor een nettovoordeel. Een elektrische fiets, een computer, een toegevoegd assurantie, … in ruimte van een dertiende tijdsperiode waar je nauwelijks de helft van overhoudt. Maar is dat wel een goed idee? de vakbonden vinden van niet : “de korte winst weegt niet op versus het verlies op lange termijn. ” veel werkgevers toelaten hun personeel de preferentie : de klassieke eindejaarspremie of de kans om een ( klein ) deel van het brutoloon om te deponeren in een nettovergoeding. Die quasi ‘cafetariaplannen’ – verwijzend naar de idee van zelfbediening bij een ruim aanbod – zijn erg populair. Niet uitsluitend overmits ze het de arbeider denkbaar lepelen meer onbelast over te liefhebben dan wanneer wordt gekozen voor de dertiende maand. Ook de waaier aan mogelijkheden is erg veelzijdig : een ( elektrische ) fiets, een computer, een smartphone, een auto, extralegale kinderbijslag, een medische assurantie,. . . Maar de vakbonden zien het anders. Het fiscale baat wordt volgens hen wel erg mooi verpakt als een vertelsel van keuzevrijheid, namelijk een loonvoordeel op maat van het individu. “maar waar bedrijven nauwelijks tot geen kennisoverdracht over verschaffen, zijn de effecten op lange termijn”, zegt elke maes, nationaal secretaresse van de christelijke lbc. “die zijn allesbehalve goed voor de inherent sociale zekerheid. ”minder pensioenals de werkgever je circa 100 euro toegevoegd wilt verstrekken per tijdsperiode, dan is dat het voordeligst als dat gebeurt via een internetverbinding, een gsm-abonnement, een fiets, een hospitalisatieverzekering, enzovoort. Daar betaal je immers minder of helemaal geen sociale meehelpen of belastingen op. Een ‘normale’ loonsverhoging, of in het geval van de eindejaarspremie een uitbetaald loon, zie je al snel verminderen door de belastingen en de sociale zekerheidsbijdragen. Daarenboven is dat ook voor de werkgever minder voordelig : die kan bij de extralegale voordelen de loonkosten beperken. Toch gaan we er volgens de vakbonden op achteruit als we selecteren voor dat nettovoordeel in ruimte van die loonstijging of uitbetaling. Hoe kan dat? “er werd heel wat rechten berekend op je brutoloon”, legt maes uit. “onder meer je oudedagsvoorziening en ziekte- of werkloosheidsuitkering. Maar als een deel van dat brutoloon wordt omgezet naar extralegale voordelen, heeft dat een omvangrijke stem op die rechten. Zo zal het oudedagsvoorziening eeuwig berekend werd op het huidige brutoloon, ook al lag het oorspronkelijke – dus behalve de afgetrokken extralegale voordelen – hoger. ”bewustwording is nodigvolgens maes is het erg vitaal dat werknemers zich bewust werd van de effecten op de lange termijn. “het is inzichtelijk dat men verleid wordt, het is dan ook een moeilijk debat : de onmiddellijke netto-impact kan interessant zijn, zeker als iemand bijvoorbeeld net een smartphone of elektrische fiets nodig heeft. Maar onthoud : die winst is van erg korte duur. ”lbc toegelicht met de volgende taxatie : een bruto maandloon van 3. 275, 72 euro per tijdsperiode aanleveren bij 20 jaar werken een oudedagsvoorziening op van 873, 52 euro bruto. Wanneer datzelfde brutoloon door extralegale voordelen verlaagt met een tiende, brutoloon is dan 2. 959, 85 euro ( voorbeeld 2 ), krijgt de arbeider 84, 23 euro minder. Bij een terugloop van een kwart, brutoloon is dan 2. 500 euro ( voorbeeld 3 ), verlaagt het oudedagsvoorziening met 206, 86 euro. “om een zo hoog denkbaar rechtsgeldig oudedagsvoorziening als arbeider op te opbouwen, moet men bij de hele loopbaan maandelijks zo’n 4. 203, 74 euro bruto verdienen en recht hebben op een dertiende maand”, aldus maes. “bekijk het maar, lang niet allen bevindt zich in die situatie. ”maar bij die bewustwording speelt ook de werkgever een omvangrijke rol. “de werkgever handelt nu vaak op inherent houtje door allerhande nettovoordelen aan te bieden behalve enig conferentie met vakbonden”, klinkt het. “dan is het niet omkaderd. Wij zijn verbaasd dat het zomaar kan op die wijze en dat de rijksdienst voor sociale zekerheden daar geen complicatie van maakt. Het is iets dat we voorts gaan aanschouwen op juridisch vlak, het file is aangekaart bij de sociale inspectie. ”ook zorgen voor de overheidniet uitsluitend de inherent sociale vastberadenheid speelt een rol in het standpunt van de vakvereniging, maar ook die van de overheid. “de overheidsinkomsten komen in onveiligheid door dit soort cafetariaplannen”, klinkt het. “de overheid heeft deze budgetten nodig voor samendrommen, kindergeld, het infrastructuur, pensioenen, enzovoort. Bij brutolonen geldt het solidariteitsprincipe : hoe hoger het inkomen, hoe hoger de lasten. Maar als dat brutoloon gedeeltelijk wordt omgezet naar nettovoordelen, komt er ook minder in de collectieve pot. Dat kan dan weer stem hebben op de sociale bescherming van iedere werknemer. ” maar waar ligt dan de vraag? in voordelen boven het gewone loon, vindt lbc. “een toegevoegd begroting om werknemers te vergoeden, geen voordelen die een stuk van het huidige loon vervangen. ”“elke volwassen individu kan natuurlijk zelf keuzes maken”, beslissing maes. “het is dan ook aan de werkgever om alle juiste kennisoverdracht te verschaffen zodat ieder voor zich de juiste preferentie kan maken. Maar ons raad staat vast : doe het niet. ”

Minder tramongevallen bij de MIVB

het aantal ongevallen waarbij een tram van de mivb betrokken was, vermindert. Op een jaar tijd werd op het tramnet een terugloop van 6, 4 % opgetekend. Maar elk ongeval is er natuurlijk eentje te veel. Daarom sensibiliseert de brusselse openbaarvervoersmaatschappij haar reizigers en alle weggebruikers om op te letten en zich niet te laten verrassen door een tram. De brusselse trams legden in 2017 15, 6 geheel getal kilometer af op het mivb-net, een cijfer dat jaar na jaar toeneemt ( 15, 15 geheel getal in 2016 of +3 % ). In dezelfde periode daalde het aantal ongevallen waarbij een tram betrokken was van 1. 664 in 2016 naar 1. 557 ongevallen in 2017 ( -6, 4 % ). Het aantal ongevallen ging al in dalende lijn in 2016 ( -4 % ten opzichte van 2015, -10 % tussen 2015 en 2017 ). Het aantal ongevallen met voetgangers neemt ook af : van 52 in 2016 naar 45 in 2017. Helaas viel er ook een dodelijk ongeval te betreuren. Het aantal ongevallen tussen een tram en een fietser bleef stabiel, met 17 ongevallen in 2017 contra 17 in 2016. Blijf eeuwig waakzaamde aftrek van het aantal ongevallen –en ongevallen met voetgangers- is goed dagboek, maar uiteraard is elk ongeval er eentje te veel. De weggebruikers kwijt het eventueel of weet het mogelijk niet, maar de tram is geen transportmiddel als alle andere. Het is zwaar, rijdt op sporen en kan niet wegvluchten om een obstakel te vermijden. Als de tram moet remmen is de grip van de kolken op de sporen minder groot dan bij een transportmiddel op banden. Dat betekent dat de remafstand van een tram groter is : een tram die aan 40 km/u rijdt heeft circa 40 meter nodig om te stilhouden, ofwel minstens één maal zijn lengte. Je moet dus eeuwig alert blijven als er een tram aankomt en in de buurt van een inherent perk en tramhalte. Dat geldt des te meer door de seizoen, wanneer de zichtbaarheid vermindert en de doorbladeren vallen waardoor de sporen glad kunnen geworden en andere weggebruikers ook minder opvallen. Een campagne om te informerendaarom houdt de mivb elk jaar in deze periode een sensibiliseringscampagne bij de politici, maar ook bij de reizigers en de andere weggebruikers zodat ze waakzamer en voorzichter zijn bij het tegemoetkomen van een tram. De factoren van onoplettendheid zijn talrijk : smartphones, koptelefoons, reizigers die aanraden om hun bus of tram te halen en een andere tram niet zien doordringen, …“wie achter een ander transportmiddel oversteekt, blijft tot het laatste tijdstip verstopt voor de trambestuurder/-bestuurster die uit de tegenovergestelde richt komt, wat uiteraard zeer gevaarlijk is”, benadrukt amal kammachi, risk & amp ; safety manager bij de tram. “juist voor een transportmiddel oversteken aan de treinstation is ook zeer gevaarlijk aangezien de coureur je niet kan zien door de hoogte van het voertuig. In het algemeen maak je best oogcontact met de coureur of bestuurster voor je oversteekt als de tram aan een treinstation staat. ”kinderen en jongeren sensibiliserenkinderen en jongeren bewustmaken om zich zojuist te gedragen als er een tram nadert, of in de buurt van een inherent perk of treinstation, is essentieel. Daarom stapt de preventiedienst van de mivb naar scholen om leerlingen en studenten te sensibiliseren. Een coureur of bestuurster legt uit hoe een tram werkt en welke gevaren er bv. Schuilen achter het gebruik van een smartphone of het dragen van oortjes. Ze attenderen ook op het bij van juist rijrichting aan de haltes, zoals bv. Anderen niet voortduwen, niet spelen met de rugzak van hun vrienden, niet aanraden of de deuren stremmen om de tram nog te halen. “we beminnen nu preventie- en sensibiliseringsacties in gevari\xeberde scholen via de nieuwe lijn 8. Door twee uur neerzetten we hen uit dat ze ge\xefnteresseerd moeten zijn bij het tegemoetkomen van een tram, waarom het gevaarlijk kan zijn om te aanraden of om de ogen op de gsm gestructureerd te beminnen, waarom een tram eeuwig prioriteit heeft, …”, legt mustapha boudchich van de preventieploeg van de mivb uit. “we voordoen ook de video die we inwendig maakten en die het waargebeurde verhaal vertelt van lucas, een gooien die in 2016 betrokken raakte bij een tramongeval. Gelukkig kwam hij er ongedeerd uit maar allen die de video bekijkt wordt geraakt door zijn verhaal. Als ze daardoor waakzamer en voorzichter zijn en dit leidt tot voorkomen van ongevallen, zijn we in ons opzet geslaagd. ”de mivb valt in de achten bij de europese raad voor de veiligheid van transportde mivb kreeg vandaag, 17 oktober de praise award ( preventing road accidents and injuries for the safety of employees ) van de europese raad voor de veiligheid van wegtransport ( etsc – european wegtransport safety council ). Die prijs beloont de inspanningen van ondernemingen die de verkeersveiligheid overtreffen in het kader van hun werk. De business unit tram van de brusselse openbaarvervoersmaatschappij kreeg de prijs in de categorie publieke autoriteit. De praise award beloont de inspanningen van de mivb om het aantal ongevallen en gewonden op haar net te verminderen. De europese raad voor de veiligheid van wegtransport haalde een resem maatregelen aan : afplukken en ontleden van gegevens, identificeren van gevoelige plekken en er oplossingen voor opsporen, reserve content van de politici, jaarlijkse doelstelling om het aantal gewonden te verkorten, preventie- en sensibiliseringsacties…

Alexander Zverev houdt Roger Federer uit finale ATP Finals: Duitser pakt uit met straf punt na prachtige rally

alexander zverev ( atp 5 ) heeft zaterdag de zwitser roger federer ( atp 3 ) uit de finale van de atp finals ( 8, 5 natuurlijk getal dollar ) gehouden. in de londense o2 arena haalde de 21-jarige duitser het met 7-5 en 7-6 ( 7/5 ) van de 37-jarige zwitser na een tornooi van 1 uur en 36 minuten. zverev is de eerste duitser sinds boris becker in 1996 die in de eindstrijd van de seizoensfinale staat. voor zverev was het de derde zege in zes duels tegemoet federer. de jonge duitser maake vorig jaar zijn debuut in de seizoensfinale met de acht beste spelers. toen werd hij in de groepsfase uitgeschakeld. tennis op het àllerhoogste niveau daar in stad! Pic. twitter. com/propfchoyt — play sports ( @ playsports ) 17 november 2018 federer, die 99 titels achter zijn naam heeft, zal dit jaar dus geen zevende atp finals-titel veroveren. hij won het prestigieuze wedstrijd al in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011. in 2012, 2014 en 2015 was hij runner-up. vorig jaar werd de zwitser in de halve finales uitgeschakeld door david goffin. in de finale treft zverev de kampioen van het duel tussen het servische numero één van de aarde novak djokovic en de zuid-afrikaan kevin anderson ( atp 6 ). alexander zverev : de eerste duitser sinds boris becker in 1996 die in de finale van de atp-finals staat! ? ? pic. twitter. com/vttban8g5h — play sports ( @ playsports ) 17 november 2018

62 producenten krijgen vernieuwd Streekproducten-label

streekproducten vlaams-brabant vzw overhandigt volgende week het vernieuwde ‘erkend vlaams-brabants streekproduct’-label aan 62 producenten. ‘met het ‘erkend vlaams-brabants streekproduct’-label kunnen streekproducenten zich onderscheiden van de vele lokale producten die onze administratief district kent. Met zo’n handelsnaam weet men dat het product niet schattig een duidelijke band met de regio heeft, maar dat het ook bij de fabrikant ter plekke wordt geschapen en dat het al minimaal 5 jaar wordt geproduceerd’, zegt monique swinnen, gedeputeerde voor streekproducten. ‘de producenten vragen het handelsnaam zelf aan. Het gaat om een promotielabel, en dus geen kwaliteitslabel. Daarvoor heb je andere instanties. Wij zijn heel trots om mee te delen dat wij intussen al 62 producenten bezitten die het handelsnaam voor minimaal één product hebben’, zegt paul vleminckx, voorzitter vzw streekproducten vlaams-brabant. Het gaat om broodfabriek erwin cleners ( scherpenheuvel ), broodfabriek hans ( tielt-winge ), broodfabriek heidi ( ternat ), broodfabriek vanvuchelen ( weiden ), bertem innerlijk ( bertem ), beverse kaasmakerij ( bever ), biscuiterie stuckens ( diest ), brood & amp ; galadiner vogelaers ( tervuren ), bierbrouwerij de schuur ( lubbeek ), bierbrouwerij lindemans ( sint-pieters-leeuw ), chardonnay meerdael ( oud-heverlee ), chocobolic ( boutersem ), chocolaterie delvaux ( leuven ), danouise ( tielt-winge ), de ciderbrouwerij ( asse ), de cort distillery ( pepingen ), de ster ( lubbeek ), diana ‘s verse aardbeien ( bierbeek ), domaine holvast ( asse ), domein chartreuzenberg ( holsbeek ), druiven dewit ( overijse ), druiven soniën ( overijse ), druiven vanderkelen ( overijse ), duroc de riegel ( kortenaken ), fructus ( landen ), fruit vanhellemont ( tielt-winge ), geuzestekerij hanssens artisanaal ( beersel ), hageling wijnbouw ( tienen ), healthy fruit ( zoutleeuw ), hof de soete ( herent ), honing torfs ( aarschot ), imker luc smets ( lubbeek ), koffie brésor ( asse ), koffie noé ( landen ), koffiebranderij rom ( boortmeerbeek ), liemau ( tielt-winge ), likeuren de gent ( begijnendijk ), mokkadis ( halle ), natuurbakkerij rubbens ( tielt-winge ), nieuwe serre ( huldenberg ), pajottenlander ( pepingen ), rafaelo ( tielt-winge ), salens – van der elst ( kortenberg ), slagerij pieters ( halle ), stadsbrouwerij aarschot ( aarschot ), streekproducten centrum ( halle ), stroobants koffie ( diest ), sylvitis ( hoeilaart ), ’t silsomhof ( kortenberg ), ten bunder ( aarschot ), the java coffee company ( rotselaar ), uylenbergher wijnen ( holsbeek ), versslagerij veulemans ( glabbeek ), vleeswaren persoons-vandeborne ( rotselaar ), vollegrondswitloof abts-goovaerts ( bierbeek ), wafeltjes van ons bomma ( tielt-winge ), wijndomein hagegoud ( geetbets ), wijnkasteel haksberg ( tielt-winge ), wijnkasteel vandeurzen ( lubbeek ), wijnkelder kluisberg ( bekkevoort ), wijnkelder soniën ( overijse ) en zuger ( scherpenheuvel ).

Wereldprematurendag: “Couveusekind ben je voor het leven”

moeilijke begin peter windt er geen doekjes om. Hij kende een moeilijke start. Toen hij op 15 sprokkelmaand 1990 ter wereld kwam, was zijn vlees daar nog lang niet klaar voor. Hij belandde zoals zoveel te vroeg geschapen koters in een couveuse. Pas op 4 juli van datzelfde jaar was hij genoeg aangesterkt om naar huis te komen. ” ik bracht die eerste maanden door gedurende de goede zorgen van mijn ouders, neonatoloog christina vandeputte en het verpleegteam in het sint-augustinusziekenhuis. Mijn tweelingbroer koen was te zwak en overleed al na twee dagen. Ook ik heb moeten knokken om te toestemmen leven. De sporen daarvan draag ik tot vandaag met me mee ”, vertelt hij openhartig. Blijvende littekens, zowel lichamelijk als mentaal ” ik heb het niet enig over de putten in mijn tors, die ontstonden door zo lang aan een beademingstoestel gekluisterd te lagen, of over de littekens in mijn handen van de vele naaldprikken. Ze zijn er de verleden van dat ik nog steevast huiver bij elk ziekenhuisbezoek. Ik zal ook nimmer plots bloed geven. Dat is te traumatisch. Mijn dekmantel maakte me op de lagere school een gemakkelijk offer voor pesters. Ook voor m’n motoriek, om te instuderen pleit, aflezen en tellen waren heel wat extra inspanningen nodig. ” blijven knokken ” ik heb vanaf het prille aanvang van mijn leven moeten knokken en ben dat blijven doen ”, vertelt peter, “ maar capituleren stond niet in mijn woordenboek. Onderhands aan, op mijn inherent snelheid, ben ook ik opgegroeid en opengebloeid. ” tegelijkertijd is peter een gezonde, verstandige en ondernemende jongeman. Hij voelt zich sterk voldoende om voor anderen te zorgen. Hij werkt als logistiek medewerker in een woonzorgcentrum. En peter meent dat hij ook wat kan behelzen voor wat hij zelf zijn lotgenoten noemt, wetende dat je die moeilijke begin levenslang met je meedraagt. ” ik ben ervan overtuigd dat heel wat jongvolwassen ex-couveusekinderen zich waarnemen in mijn overzicht ”, vertelt peter, ondertussen hij de pas gedrukte vlugschrift toont van zijn nieuwe vereniging. “ natuurlijk is het krijgen van een te vroeg geschapen kind ook voor de ouders een harde noot om kraken, maar voor hen bestaan al langduriger heel wat organisaties en hulpgroepen. Ik wil er zijn voor wie zelf in de couveuse lag. ”

Marie-Berthe Wyns vervangt Etienne Keymolen als N-VA raadslid

etienne keymolen ( n-va ) werd zojuist direct verkozen in de stadsbestuur van asse. Hij besloot echter zijn lastgeving niet op te consumeren en door te doneren aan eerste opvolger marie-berhte wyns. “ik bedank mijn 443 kiezers. Ze zorgden ervoor dat ik opnieuw verkozen raakte. Mijn stemmen hebben veilig ook bijgedragen tot het huiduitslag van onze lijst. Mits het met n-va een oppositiekuur werd, dan had ik nog één of twee jaar mijn lastgeving aangehouden. Tegenpartij voeren heeft me eeuwig goed gelegen. Nu n-va mee in de meerderheid zit, wil ik dat deze meerderheid zoveel bestaanbaar de bevolking vertegenwoordigt”, vertelt etienne keymolen. Annalen : cd & amp ; v en n-va werken krijtlijnen uit in asse ] de eerste opvolgster bij n-va is marie-berthe wyns. Ze kwam de vorige keer al als opvolger in de gemeenteraad. Marie-berthe woont in relegem, op de landgrens met zellik. Ze maakte een mooie stijging vooruit met haar voorkeurstemmen, maar kwam net tekort om direct te kunnen zetelen. ( lees overigens tijdens foto ) marie-berthe wil zich als gemeenteraadslid voornamelijk bijleggen op het regelgeving voor zellik en relegem, zodat die deelgemeenten niet verwaarloosd zouden worden. “ik ga dus met vakantie als actief politicus”, zegt etienne keymolen nog. “nu mijn vorm groener en mooier is worden, kan ik ook meer genieten door een goed boek te lezen op mijn terras, met uitzicht op de hopmarkt, dan mij te buigen over een dossier in de lokalen van het gemeentehuis. Al is het niet dat ik er soms geen heimwee naar zal hebben. Uit asse-centrum zijn er toereikend mannen verkozen op de verscheidene lijsten. Eén man minder zal niet opvallen. En de bonus dat daar nu een vrouw uit relegem in de tijd voor komt, is al helemaal goed”, boeteoplegging etienne keymolen.

Meisje komt onder vrachtwagen terecht, maar komt er met lichte verwondingen vanaf

het meisje werd aangereden op het wegkruising van de boomsesteenweg met de bist in aartselaar. Ze raakte gekneld onder het wiel van de vrachtwagen. “ ze heeft ontiegelijk veel geluk gehad ”, zegt reinert smets van de politie. ” wij gingen uit van zware verwondingen, want we kregen de melding dat ze onder een wiel vastzat, maar toen we ter plekke kwamen, bleek ze uitsluitend met haar kledij vast te zitten onder de vrachtwagen. De brandweer heeft haar verlost en het meisje is dan overgebracht naar het ziekenhuis. Ze heeft alleszins een goede engelbewaarder. ” werken het bewuste wegkruising in aartselaar is een van de kruispunten waar gisterenavond werken zijn gestart om de verkeerslichten beter af te stemmen om het wegkruising zo veiliger te maken.